Počet nájdených zariadení 49 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
4.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
5.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2230x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
6.  MUDR. ONDREJKOVIČOVÁ ALENA (412x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
7.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
10.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
11.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
12.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3569x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
13.  VALERIA, S. R. O. (406x) Kišovce 408  059 12   HôRKA 
14.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
15.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
16.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
17.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
18.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
19.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4825x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
20.  ALGMED, S.R.O. (591x) Lichardova 29  040 01   KOšICE 
21.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
23.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
24.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
25.  VNSP LUčENEC,N.O. (6696x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
26.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
27.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
28.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2172x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7331x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
30.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
32.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
33.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
34.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10396x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
35.  MUDR. CÍBIK VILIAM, PHD. (815x) č. 539  018 52   PRUSKé 
36.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
37.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
38.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4159x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
40.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
41.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
42.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
43.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
44.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
46.  ARNIKA VRANOV N/T. S.R.O. (499x) Puškinova 1005  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
48.  MUDR. VEIS ONDREJ (574x) KOMENSKÉHO 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA