Počet nájdených zariadení 138 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. RICHTEROVÁ ELENA (707x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (6013x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
4.  MUDR. EVA MACEJKOVá (464x) Gorkého 47  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  MUDR. BRDOVÁ LÝDIA (670x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
6.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9440x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
7.  MUDR. MARTIČEK DANIEL (429x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
8.  NSP MV SR BRATISLAVA (6592x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
9.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6585x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5052x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
11.  MUDR. KOKAVCOVÁ EVA (490x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
12.  MUDR. DURDÍKOVÁ VALÉRIA (509x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
13.  MUDR. NOVÁKOVÁ ĽUBOMÍRA (753x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11330x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
15.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8272x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
16.  NOVAPHARM, S.R.O. (5741x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
17.  VENIMEX S.R.O. (667x) Orenburská 29  821 06   BRATISLAVA 
18.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1680x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
19.  LEGE ARTIS, S.R.O. (696x) Drieňová 38  821 01   BRATISLAVA 
20.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2318x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
21.  ROMJAN, S.R.O. (685x) Bajzova 12  821 08   BRATISLAVA 
22.  ORTOREUM S.R.O. (852x) Ďumbierska 32  831 01   BRATISLAVA 
23.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
24.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5650x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
25.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4747x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
26.  HEDAK , A.S. (2777x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
27.  MUDR. UJVÁRI IVAN (709x) Heydukova 16  811 08   BRATISLAVA 1 
28.  NEXT S.R.O. (3111x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
29.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1956x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
30.  FIDELITAS, SPOL. S R.O. (721x) Limbová 5  831 01   BRATISLAVA 37 
31.  MUDR. ŠKUBLOVÁ ANDREA (587x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
32.  MUDR. HRAŠKO VLADIMÍR (645x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
33.  MUDR. KANABOVÁ ALENA (412x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
34.  MUDR. JANA VILčEKOVá, S.R.O. (602x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
35.  CHIREMED, S. R. O. (734x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
36.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (733x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
37.  AAGS, S.R.O. (476x) Veľkoblahovská č.23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
38.  MUDR. ŠČÍPOVÁ ANNA (533x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
39.  REUMA-AM, S.R.O. (429x) Hodská 373/38  924 01   GALANTA 
40.  PRO VITAE N. O. (6490x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
41.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3191x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
42.  REUMATOLOGICKO-REHABILITAčNé CENTRUM, SPOL. S.R.O. (993x) Zábranie - športová hala  920 01   HLOHOVEC 
43.  DR. RAYMANN S.R.O. (742x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
44.  KALA SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM (523x) Sninská 25  066 01   HUMENNé 
45.  MUDR. FREISLEBENOVÁ JANA (473x) 1.mája 2045  066 01   HUMENNé 
46.  MUDR. KOPŘIVA MIROSLAV (728x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
47.  REKA KEžMAROK, S.R.O. (526x) Suchá hora 26  060 01   KEžMAROK 
48.  MOBILITAS S.R.O. (669x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
49.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11144x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
50.  MUDR. TATIANA PIOVARčIOVá (686x) Žilinská 37  040 01   KOšICE 
51.  MUDR. BRUňáKOVá REU, S.R.O. (626x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
52.  MUDR. TELEPKOVÁ DANICA (466x) Moyzesova 32  040 01   KOšICE 
53.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5297x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
54.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3616x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
55.  MUDR. LEŠČIŠINOVÁ MONIKA (456x) Za Amfiteátrom 3  040 01   KOšICE 
56.  MUDR. VESELÝ RICHARD (402x) Herlianska 201/19  040 01   KOšICE 
57.  PROGRAM, S.R.O. (431x) Hlinkova 31  040 01   KOŠICE 
58.  MEDICONA, S.R.O. (1163x) Moldavská 33  040 01   KOšICE 
59.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5023x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
60.  REAGOMED S.R.O. (647x) Czambelova 18  040 01   KOšICE 
61.  MUDR. DANICA TELEPKOVá, S.R.O. (555x) Lomonosovova 10  040 01   KOšICE 
62.  ARTROMAC N.O. (551x) Werferova 3  040 01   KOšICE 
63.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
64.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4425x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
65.  MUDR. KASZÁS LADISLAV (643x) ul. 29 augusta 2  934 01   LEVICE 
66.  MEDIPAL, S.R.O. (632x) Sv. Michala 32  934 01   LEVICE 
67.  MUDR. PÁLOVÁ MARCELA (435x) SNP 19  934 01   LEVICE 
68.  MUDR. FILKOVÁ MÁRIA (403x) J.Janošku 4  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
69.  MUDR. KUNÍKOVÁ MÁRIA (621x) Zlatá ulička 4625  984 01   LUčENEC 
70.  VNSP LUčENEC,N.O. (6883x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
71.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8349x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
72.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11504x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
73.  REHABILITAčNO-REUMATOLOGICKé CENTRUM, S.R.O. (573x) Novákova 5  036 01   MARTIN 
74.  MUDR. ANNA MAŇKOVÁ (439x) Thurzova 15  036 01   MARTIN 
75.  ARTHROS, S.R.O. (615x) KOLLÁROVA 49  036 01   MARTIN 
76.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7693x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
77.  MUDR. RUDOLF MAŠLEJ (606x) Jána Hollého 57  071 01   MICHALOVCE 
78.  MUDR. SOPKOVÁ JANA (682x) ČSA 11  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
79.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5643x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
80.  MUDR. BALLEKOVÁ SLÁVKA (459x) UL. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
81.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11085x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
82.  REVITA- MEDICENTRUM, S.R.O. (768x) Metodova č.60  949 01   NITRA 
83.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2725x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
84.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5208x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
85.  ECCLESIA, S.R.O. (843x) Gergelya Czuczora č.1  940 01   NOVé ZáMKY 
86.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6766x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
87.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2111x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
88.  BENIMED S.R.O. (933x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
89.  MUDR. ČUNČÍKOVÁ ROZÁLIA (610x) Nitrianska č.5  921 01   PIEšťANY 
90.  MUDR. ZUZANA ČIžMáRIKOVá, S.R.O. (411x) Vagonárska 3770/30A  058 01   POPRAD 
91.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (894x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
92.  MUDR. NADEžDA ROVDEROVá, S.R.O. (432x) Spišská 33  058 01   POPRAD - VEľKá 
93.  MUDR. ŠIMOVÁ ĽUBOMÍRA (477x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
94.  MUDR. KOLKUSOVÁ MÁRIA (422x) Nemocničná ul. č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
95.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10811x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
96.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7486x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
97.  RHEUMA S.R.O. (433x) Jesenského 3517/26  080 01   PREšOV 
98.  MEDIKARD S.R.O. (2039x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
99.  REUMA, S.R.O. (399x) Prostějovská 14  080 01   PREšOV 
100.  MUDR. PISTOVČÁK JOZEF (622x) Hviezdoslavova č. 1  971 01   PRIEVIDZA 

Strana č. < späť tam >