Počet nájdených zariadení 18 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11018x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7445x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
3.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8276x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
4.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8057x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6945x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
6.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
7.  MUDR. LANGEROVÁ VERONIKA (741x) Krmanova 8  040 01   KOšICE 
8.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1252x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
9.  SMED S.R.O. (770x) Komenského 10  040 01   KOšICE 
10.  VNSP LUčENEC,N.O. (6886x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11508x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7699x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
13.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11086x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
14.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10822x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
15.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10250x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
16.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8731x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
17.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10416x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10562x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA