Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11009x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9437x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
3.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9372x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
4.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7437x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11320x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
6.  HPL SPOL., S.R.O. (394x) Istrijská 20  841 07   BRATISLAVA 
7.  NOVAPHARM, S.R.O. (5732x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
8.  SYNLAB, S.R.O. (1280x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
9.  LABORATóRIA ALIATROS, SPOL. S R.O. (581x) Bojnicka ul. č. 20  831 04   BRATISLAVA 
10.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3429x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
11.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8039x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
12.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2990x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
13.  TOP - MED, A.S. (3680x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
14.  H-LABOR, S.R.O. (393x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6425x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6928x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5014x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
18.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2236x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
19.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4454x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
20.  MIKRO-K S.R.O. (632x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
21.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11142x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
22.  MEDY S.R.O. (1175x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
23.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1561x) Letná 30  040 01   KOšICE 
24.  AVILAB S.R.O. (370x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
25.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5022x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
26.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8532x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5289x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
28.  K-MLAB,SPOL. S.R.O. (373x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
29.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11502x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7674x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
31.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1415x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5643x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
33.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11084x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
34.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2722x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
35.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9215x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6766x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
37.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2111x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
38.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5934x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
39.  LABORATÓRIÁ PIEŠŤANY, SPOL. S R. O. (649x) ul. Ovocná č. 3  921 01   PIEšťANY 
40.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1669x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
41.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8280x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
42.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1723x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
43.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9176x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
44.  ALIATROS S.R.O. (745x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
45.  ANALYTICKO-DIAGNOSTICKÉ LABORATÓRIUM S.R.O., (748x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
46.  MEDIKO-DENT S.R.O. (645x) Slovenská 14  080 01   PREšOV 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6076x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
48.  ALPHA MEDICAL A.S. (1214x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
49.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10224x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
50.  NSP SKALICA (6668x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4317x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
52.  FPML S.R.O. (355x) Mierová 50  064 01   STARá ĽUBOVňA 
53.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5703x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
54.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (975x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
55.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1207x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
56.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6783x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
58.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8725x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
59.  ANALYTX S.R.O. (752x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
60.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5124x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
61.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4099x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
62.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2918x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4095x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
64.  ŽILPO, S.R.O. (4231x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
65.  KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O. (935x) V.Spanyola 43  010 01   ŽILINA