Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11518x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  BB BIOCYT DIAGNOSTICKé CENTRUM S.R.O. (496x) Námestie L. Svobodu 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
3.  HISTOCYT,S.R.O. (514x) Tatranská 63  974 11   BANSKá BYSTRICA 5 
4.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9983x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
5.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10016x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
6.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7742x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
7.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7298x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
8.  NSP MV SR BRATISLAVA (6940x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
9.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4667x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11947x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8625x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
12.  CITYLAB, A.S. (626x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
13.  CYTOMED, S.R.O. (549x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
14.  CYTOPHATOS, SPOL., S.R.O. (602x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
15.  GPN S.R.O. (820x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
16.  MEDILINE S.R.O. (2292x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
17.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8478x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6940x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7395x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5289x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
21.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6858x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
22.  NSP SV.LUKášA (6926x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
23.  PRO VITAE N. O. (6771x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
24.  PATOLÓGIA S.R.O. (751x) Nemocničná 7  066 01   HUMENNé 
25.  NSP ILAVA, N.O. (4060x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
26.  FORLIFE N.O. (5998x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
27.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11552x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
28.  HIS - DG, S.R.O. (608x) Terchovská 16  040 01   KOšICE 
29.  PREBIOPSIA, S.R.O. (811x) Budapeštianska 5  040 13   KOšICE 
30.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8971x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
31.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6165x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5668x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
33.  VNSP LUčENEC,N.O. (7073x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
34.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8783x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
35.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11932x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
36.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2364x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
37.  MARTINSKÉ BIOPTICKÉ CENTRUM, S.R.O. (480x) Mudroňova 12  036 01   MARTIN 
38.  ALPHA MEDICAL PATOLóGIA, S.R.O. (489x) Červenej armády 25  036 01   MARTIN 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8122x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
40.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11700x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
41.  MIKLE A BARÁT S.R.O. (601x) Janka Kráľa 25  949 01   NITRA 
42.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5502x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
43.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9714x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
44.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (6279x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
45.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1463x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
46.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8612x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
47.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9487x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
48.  CENTRUM PREVENTíVNEJ CYTOLóGIE, S.R.O. (483x) Čapajevova 9  080 01   PREšOV 
49.  KLINICKÁ PATOLÓGIA PREŠOV, S.R.O. (546x) KAMENCOVÁ 20  080 05   PREŠOV 
50.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5601x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6396x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
52.  ALPHA MEDICAL A.S. (1280x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
53.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10832x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
54.  NSP SKALICA (6996x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
55.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4308x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
56.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5979x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7169x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
58.  ALADO S.R.O. (519x) Agátová 35  075 01   TREBIšOV 
59.  HISTAMED, S. R. O. (541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
60.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10797x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
61.  MUDR. POPAĎÁK JÁN (454x) 1. mája 1226  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
62.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (3026x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4258x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
64.  WESPA, S.R.O. (1174x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (11163x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA