Počet nájdených zariadení 115 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4297x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10636x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5782x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
4.  ORL KLINIKA, S.R.O. (890x) Nám. L. Svobodu 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
5.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1198x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2423x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
7.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
8.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9063x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
9.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7156x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
10.  NSP MV SR BRATISLAVA (6330x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4880x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
12.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4290x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
13.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10965x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
14.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7937x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
15.  ISCARE, A.S. (932x) Šulekova 20  811 06   BRATISLAVA 
16.  NOVAPHARM, S.R.O. (5457x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
17.  GYN-FIV,S.R.O. (998x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
18.  PRO SANUS,A.S. (3830x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
19.  SPORTCLINIC,S.R.O., (1010x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
20.  LIMING, S.R.O. (638x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
21.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2235x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
22.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2583x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
23.  MINISTERSTVO VNÚTRA SR (656x) Pribinova 2  812 72   BRATISLAVA 
24.  EUROMED, S.R.O. (2122x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
25.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3319x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
26.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4570x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
27.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1051x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
28.  MEDILINE S.R.O. (2108x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
29.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7751x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6172x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6693x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4787x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
33.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6332x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
34.  NSP SV.LUKášA (6338x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
35.  PRO VITAE N. O. (6317x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
36.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3575x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2847x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
38.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4314x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
39.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (962x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
40.  NSP ILAVA, N.O. (3678x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
41.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3742x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
42.  ANESTÉZIA, SPOL. S R.O. (341x) Lanškrounská 1606/22  060 01   KEžMAROK 
43.  FORLIFE N.O. (5621x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
44.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10801x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
45.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5109x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
46.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1498x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
47.  CHABAD S.R.O. (1130x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
48.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1040x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
49.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4836x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
50.  XARA S.R.O. (309x) Cesta pod Hradovou 41  040 01   KOšICE 
51.  ALGMED, S.R.O. (592x) Lichardova 29  040 01   KOšICE 
52.  MUDR. ALBERT HERMELY, SPOL. S R.O. (386x) Krivá 18  040 01   KOšICE 
53.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8243x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5853x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
55.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4309x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
56.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4255x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4152x) SNP 19  934 01   LEVICE 
58.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5145x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
60.  VNSP LUčENEC,N.O. (6708x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
61.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8056x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
62.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11218x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
63.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1206x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
64.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2174x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
65.  SANATóRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1054x) Daniela Michaeliho č. 2  036 01   MARTIN 
66.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7344x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5461x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
68.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10813x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
69.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2643x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
70.  ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE DR. ŠVEHLÍK, S.R.O. (354x) Nižná Hutka 121  040 18   NIžNá HUTKA 
71.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3471x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
72.  MUDR. PAVLÁK MIROSLAV - ANESTéZIOLóGIA A INTENZíVNA MEDICíNA (321x) SNP č. 37/22  018 51   NOVá DUBNICA 
73.  MUDR. KRAUS DANIEL (358x) Dukelská č. 12  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
74.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8941x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
75.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6557x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
76.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5737x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
77.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8018x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
78.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8854x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
79.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10415x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
80.  ANAESTHESIA, SPOL. S R.O. (341x) Požiarnická 3  080 01   PREšOV 
81.  SV. VINCENT, S.R.O. (1201x) Hviezdoslavova č. 3  971 01   PRIEVIDZA 
82.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1069x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
83.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1164x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
84.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5235x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
85.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5857x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
86.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9776x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
87.  MUDR. POTÚČEK JÁN (561x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
88.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3220x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
89.  NSP SKALICA (6427x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
90.  GYNPOR S.R.O. (947x) SNP 9  962 31   SLIAč 
91.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3356x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
92.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4163x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
93.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4668x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
94.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3300x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
95.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5534x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
96.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3948x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
97.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5682x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
98.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6553x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
99.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8380x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
100.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10042x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 

Strana č. < späť tam >