Počet nájdených zariadení 2281 (23 strán).

Strana č. < späť  tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ERGOMEDIC, S.R.O. (144x) Nemocničná č. 9  972 01   BOJNICE 
2.  MUDR. DVORŽÁKOVÁ ZUZANA (259x) OZS Boleráz  919 08   BOLERáZ 
3.  MUDR. HLUŠKOVÁ VLASTA (295x) Nádražná č. 38  018 53   BOLEšOV 
4.  AS MED,S.R.O. (197x) 441  941 49   BORDOňOVO 
5.  MUDR. LENDEL JURAJ (345x) Dlhá 2  900 32   BORINKA 
6.  TRANSMONTANA S.R.O. (172x) Borský Mikuláš  908 77   BORSKý MIKULáš 
7.  MUDR. BENKOVIČOVÁ VIERA (245x) č. 60  908 79   BORSKý SVäTý JUR 
8.  MUDR. RACLAVSKÁ RENATA (420x) č. 352  913 07   BOšáCA 
9.  MUDR. TVRDÁ DAGMAR (323x) M. R. Štefánika č. 191  956 18   BOšANY 
10.  MUDR. MATEJOVÁ ADRIANA (333x) M.R.Štefánika č. 191  956 18   BOšANY 
11.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6624x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
12.  NSP MV SR BRATISLAVA (6330x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
13.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (1248x) Líčšie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
14.  MUDR. ŠIMKOVÁ DITTA (370x) Bezručova 8  811 09   BRATISLAVA 
15.  MUDR. NEMEC VLADIMÍR (370x) Vajnorská 1  831 03   BRATISLAVA 
16.  MUDR. TISOŇOVÁ YVONA (389x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
17.  MUDR. MAKOVNÍKOVÁ MARTA (419x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
18.  MUDR. KOKLESOVÁ MARTA (439x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
19.  MUDR. GALLAŠOVÁ VIERA (381x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
20.  MUDR. ŠÚROVÁ JANA (383x) Mýtna 5  815 39   BRATISLAVA 
21.  MUDR. MICHALKA VLADIMÍR (432x) Koceľova 36  821 01   BRATISLAVA 
22.  MUDR. SÁMELOVÁ VIERA (360x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
23.  MUDR. RAJCHLOVÁ ELENA (513x) Štefanovičova 5  810 05   BRATISLAVA 
24.  MUDR. JEVČÁK ANTON, CSC. (363x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 
25.  MUDR. BALOGHOVÁ ZUZANA (353x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
26.  MUDR. ANDERLOVÁ STOJANKA (492x) Šafárikovo námestie 6  811 06   BRATISLAVA 
27.  MUDR. KUMOROVÁ VILMA (477x) Pekná cesta 6  831 05   BRATISLAVA 
28.  MUDR. MANÍKOVÁ HELENA (467x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
29.  MUDR. JURECKÁ EVA (382x) Šafárikovo námestie 6  818 06   BRATISLAVA 
30.  MUDR. KOHNOVÁ DARINA (366x) P. Horova 14  841 07   BRATISLAVA 
31.  MUDR. VALENTÍNOVÁ ĽUDMILA (388x) Košická 52  821 08   BRATISLAVA 
32.  MUDR. ANTALOVÁ MÁRIA (357x) Páričková 18  821 08   BRATISLAVA 
33.  MUDR. KUBICOVÁ ESTERA (342x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
34.  MUDR. VODIČKOVÁ MARTA (431x) Babuškova 2  821 03   BRATISLAVA 
35.  MUDR. VOŠKOVÁ ZUZANA (372x) Benediktiho 6  811 05   BRATISLAVA 
36.  MUDR. NAGY ZOLTÁN (381x) Rožňavská 2  821 01   BRATISLAVA 
37.  MUDR. TESÁROVÁ KATARÍNA (446x) Námestie slobody 16  811 06   BRATISLAVA 
38.  MUDR. ŠIMKOVÁ ĽUBICA (469x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
39.  MUDR. HLAVATÝ TIBOR (363x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
40.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1545x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
41.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6352x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
42.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4881x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
43.  SALVUS S.R.O. (935x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
44.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4290x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
45.  MUDR. SIMANOVÁ MÁRIA (366x) Drieňova 38  821 02   BRATISLAVA 
46.  MUDR. AMONOVÁ DANIELA (345x) Gorkého 1  811 01   BRATISLAVA 
47.  MUDR. KAFKOVÁ MARGITA (357x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
48.  MUDR. WEINCZILLEROVÁ ĽUBICA (322x) Gorkého 1  811 01   BRATISLAVA 
49.  MUDR. ČERNÁK DUŠAN (529x) Vážska 26  821 07   BRATISLAVA 
50.  MUDR. KOLLÁROVA MARGITA (351x) Malokarpatské nám. 2  841 03   BRATISLAVA 
51.  MUDR. KOLLÁR IGOR (342x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 
52.  MUDR. PÁLEŠ EMIL (397x) Pribinova 23  819 28   BRATISLAVA 
53.  MUDR. KAPUSTOVÁ JANA (315x) Rovniakova 1  851 03   BRATISLAVA 
54.  MUDR. KOLKOVIČOVÁ ĽUBICA (328x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
55.  MUDR. KOPÁČIKOVÁ BEÁTA (361x) Justičná 2  811 07   BRATISLAVA 
56.  MUDR. PARDUBSKÁ MÁRIA (386x) Babuškova 2  821 03   BRATISLAVA 
57.  MUDR. VILČEKOVÁ MÁRIA (442x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 
58.  MUDR. ANDROVIČOVÁ VIERA (434x) Račianska 44  832 02   BRATISLAVA 
59.  NZZ-AMBULANCIA PRAKT.LEKÁRA (366x) Bezručová 5  811 09   BRATISLAVA 
60.  MUDR. KUBÍK FRANTIŠEK (383x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
61.  MUDR. STRAŽANOVA BEATA (406x) Bajzova 2  821 08   BRATISLAVA 
62.  MUDR. KOVAČOVIČOVÁ HELENA (434x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
63.  MUDR. GALATOVÁ MARIANA (475x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
64.  MUDR. PORUBSKÁ EMÍLIA (368x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
65.  MUDR. OKOLIČÁNYOVÁ HELENA (396x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
66.  MUDR. GABUROVÁ ŠIMONKA (422x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 
67.  MUDR. PREŤOVÁ OĽGA (422x) Strečnianska 13  852 16   BRATISLAVA 
68.  MUDR. VAJNORSKÝ MILAN (351x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
69.  MUDR. KANOVSKÁ TÁŇA (408x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 
70.  MUDR. BÚZEK PAVOL (404x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
71.  MUDR. JANOTOVÁ ANTÓNIA (379x) Limbova 5  833 05   BRATISLAVA 
72.  MUDR. ĎURKOVSKÁ ALENA (363x) Ďumbierska 32  831 03   BRATISLAVA 
73.  MUDR. ŠIMALJAK JÁN (412x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
74.  MUDR. KOMPASOVÁ HELENA (366x) Rovniakova 1  851 03   BRATISLAVA 
75.  MUDR. FULOVÁ IVETA (395x) Fedinova 9  851 03   BRATISLAVA 
76.  MUDR. KIMIJANOVÁ JANA (395x) Gorkého 1  811 01   BRATISLAVA 
77.  MUDR. BLÜMELOVÁ BOŽENA (402x) Limbová 5  831 01   BRATISLAVA 
78.  MUDR. TOMAŠOVITSOVÁ ALŽBETA (662x) Strečnianska 13 (851 05), Poloreckého 2 (851 04)  851 05   BRATISLAVA 
79.  MUDR. KRÁTKA MARTA (386x) Rajecká 1  821 07   BRATISLAVA 
80.  MUDR. BELLOVÁ ELEONÓRA (406x) Tehelná 26  831 04   BRATISLAVA 
81.  MUDR. KRÁTKA VIERA (385x) Učiteľská 3  821 06   BRATISLAVA 
82.  MUDR. KONDÁŠOVÁ ELENA (388x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
83.  MUDR. PICHLEROVÁ SILVIA (369x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
84.  MUDR. HORÁČKOVÁ GABRIELA (389x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
85.  MUDR. ŠURKALOVÁ ANNA (379x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
86.  MUDR. FRITZOVÁ MAGDALENA (412x) Špitálska 6  811 08   BRATISLAVA 
87.  MUDR. AMBRUŠOVÁ MILOTA (409x) Bulharská 3  821 04   BRATISLAVA 
88.  MUDR. HUSAROVIČ VALÉR (418x) Bulharská 72  821 04   BRATISLAVA 
89.  MUDR. HLAVOVÁ DANICA (408x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
90.  MUDR. NOGOVÁ MARTA (409x) Učiteľská 20  821 06   BRATISLAVA 
91.  MUDR. HOŠEKOVÁ HELENA (411x) Jarošova 1  831 01   BRATISLAVA 
92.  MUDR. HORSÁKOVÁ ALENA (393x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
93.  MUDR. BAUMGARTNEROVÁ EDITA (503x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
94.  MUDR. HRABČÁKOVÁ ZUZANA (378x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 
95.  MUDR. KOLLÁROVÁ DANA (400x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
96.  MUDR. MARTIŠÍKOVÁ JANA (331x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
97.  MUDR. MICHALKOVÁ JANKA (443x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
98.  MUDR. POLÁK DANIEL (397x) Hospodárska 9  831 07   BRATISLAVA 
99.  MUDR. LUKÁŠOVÁ EVA (385x) Dobrovičova 12  812 66   BRATISLAVA 
100.  MUDR. PIKULOVÁ JANA (404x) Drieňova 38  821 02   BRATISLAVA 

Strana č. < späť  tam >