Počet nájdených zariadení 2281 (23 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. FUXHOFFEROVÁ ERIKA (657x) Báb  951 36   BáB 
2.  MUDR. ALEXA JÁN (291x) Osloboditeľov 27  976 32   BADíN 
3.  NZZ ALOMED S.R.O. (294x) 1. mája 11  900 84   BáHOň 
4.  MUDR. AUGUSTÍN GUSTÁV (421x) Štúrova 1  941 01   BáNOV 
5.  MUDR. PODMAJERSKÝ MARTIN (405x) Textilná č. 4  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
6.  MUDR. DOLAN JOZEF (434x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
7.  MUDR. HOFFMANNOVÁ ANGELA (386x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
8.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MÁRIA (362x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
9.  MUDR. MIKUŠ JOZEF (355x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
10.  MUDR. HOOSOVÁ MÁRIA (400x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
11.  MUDR. BAKOŠ JOZEF (403x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
12.  MUDR. PAULECHOVÁ JANKA (352x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
13.  MUDR. DRÁBIKOVÁ TATIANA (354x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
14.  MUDR. PODMAJERSKÁ ELENA (307x) Ul. J. Gábora č. 1  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
15.  MUDR. EVA ŠINSKÁ S.R.O. (211x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
16.  ELUMED, S.R.O. (604x) Pribinova č. 910/30  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
17.  POLIKLINIKA BANSKá BYSTRICA (1418x) Horná č. 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
18.  MUDR. MIKA KAROL, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (474x) Internátna 10  974 04   BANSKá BYSTRICA 
19.  MUDR. EVA HUDECOVá MEGI (448x) Sokolovská 2  974 05   BANSKá BYSTRICA 
20.  DPC, SPOL. S R.O. (836x) Sládkovičova 9  974 05   BANSKá BYSTRICA 
21.  MUDR. NYIGRIOVÁ EVA (362x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
22.  MUDR. TÓTHOVÁ MÁRIA (287x) Spojová 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 
23.  MUDR.ALžBETA KVěTENSKá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (351x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
24.  MUDR. ANNA HROMADOVá, PRAKTICKý LEKáR (361x) ČSA 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 
25.  MUDR. OľGA MOTOšKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (561x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
26.  MUDR. VALENT PAVOL (345x) Radvanská 26  974 05   BANSKá BYSTRICA 
27.  MUDR. ĽUBICA BUDAJOVá, PLDD,PLD,DORASTOVá LEKáRKA (692x) SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 10  974 01   BANSKá BYSTRICA 
28.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (735x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
29.  MUDR. MARTA LEGíňOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (369x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
30.  MUDR. KOLLÁROVÁ GABRIELA (335x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
31.  MUDR. ZDENKA LAUBERTOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (307x) Zvolenská cesta 4  974 05   BANSKá BYSTRICA 
32.  MUDR. ĽUDMILA BACHLEDOVá, VšEOBECNý LEKáR (311x) kpt. Nálepku 5  974 04   BANSKá BYSTRICA 
33.  MUDR. JANA KOVáčOVá, VšEOBECNý LEKáR (471x) Sládkovičova 37  974 01   BANSKá BYSTRICA 
34.  MUDR. ANDREA MICHELčíKOVá, VšEOBECNá LEKáRKA (268x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
35.  MUDR. JANČOVÁ MÁRIA (313x) Partizánska 12  974 01   BANSKá BYSTRICA 
36.  MUDR. VLKOLINSKÁ EDITA (220x) Majerská cesta 96  974 01   BANSKá BYSTRICA 
37.  MUDR. KIŠOVÁ BLANKA (286x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
38.  MUDR. LíVIA LAPINOVá, VšEOBECNá LEKáRKA (236x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
39.  MUDR.DIANA CIPCIAROVá (246x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
40.  MUDR. VLASTA SRNKOVá (241x) Partizánska ulica č. 97  974 01   BANSKá BYSTRICA 
41.  MEDIANNA S.R.O. (224x) ČSA 1007/25  974 01   BANSKá BYSTRICA 
42.  ARCH I MED, S.R.O. (599x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
43.  MUDR. KORCSOGOVÁ HELENA (365x) Horná 36  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
44.  MUDR. GEMEŠOVÁ GABRIELA (731x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
45.  MUDR. KORDÍKOVÁ DARINA (337x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
46.  MUDR. DRAHOMíRA PúPAVOVá, VšEOBECNá LEKáRKA (403x) ObZS Podlavice  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
47.  MUDR. BUKOVÝ JÁN (336x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
48.  MUDR. DRAKOVÁ ELENA (304x) UMB Tajovského 40  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
49.  MUDR. BEZÁKOVÁ VIERA (388x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
50.  MUDR. ŠVÉDOVÁ TAŤÁNA (359x) Kyjevské nám. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
51.  MUDR. RENáTA KOVářOVá, VšEOBECNý LEKáR (306x) kpt. Nálepku 5  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
52.  MUDR. ŠUSTÁKOVÁ DANIELA (366x) ČSA 26  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
53.  MUDR. KRAJČI MIROSLAV (301x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
54.  MUDR. REPTIŠ VLADIMÍR (313x) ČSA 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
55.  MUDR. ARVENSISOVÁ GABRIELA (319x) Podháj 55  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
56.  MUDR. TUHÁRSKA SOŇA (275x) Bernolákova 12  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
57.  MUDR. BURDOVÁ DANIELA (370x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
58.  MUDR. GUBRICOVÁ HANA (322x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
59.  KINDERNAYOVÁ DANA MUDR. (349x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
60.  MUDR. ADAMOVICOVÁ JANKA (543x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
61.  MUDR. FERJANČÍKOVÁ OĽGA (334x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
62.  MUDR. EVA LUPTáKOVá, VšEOBECNý LEKáR (347x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
63.  MUDR. MICHALKA JOZEF (366x) Sv.Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
64.  MUDR. ŠKORUPA MILAN (297x) NÁM. L. BENKU  085 01   BARDEJOV 
65.  MUDR. SOLANKOVÁ IVETA (319x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
66.  MEDITAM, S.R.O. (330x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
67.  MUDR. MUZELÁKOVÁ MARTA (344x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
68.  PETMEDI, S.R.O. (338x) Radničné námestie 43  085 01   BARDEJOV 
69.  MUDR. DIVULIT DUŠAN (328x) Radničné námestie 43  085 01   BARDEJOV 
70.  JALMI, S.R.O. (317x) Sama Chalupku 19  085 01   BARDEJOV 
71.  ZDRAV-CENTRUM-SLB, S.R.O. (480x) Sama Chalúpku 11  085 01   BARDEJOV 
72.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (426x) Pod Šibeňou horou 68  085 01   BARDEJOV 
73.  MEDITOM, S.R.O. (806x) Tehelná 70  085 01   BARDEJOV 
74.  ALJ, S.R.O. (299x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
75.  MEDIFIL, S.R.O. (573x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
76.  DONATIUS, S.R.O. (349x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
77.  VANSAV S.R.O. (239x) Na hradbách 1  085 01   BARDEJOV 
78.  KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR DRUŽBA (426x) Bardejovské Kúpele  086 31   BARDEJOVSKé KúPELE 
79.  MUDR. SLÁVIKOVÁ AGNEŠA (344x) Bardoňovo  941 49   BARDOňOVO 
80.  MUDR. PÁLHÁZYOVÁ IRENA (324x) OBZS  980 21   BáTKA 
81.  MUDR. PALUŠKOVÁ MONIKA (235x) Bátorove Kosihy  946 34   BáTOROVE KOSIHY 
82.  MUDR. ĽUBICA BORIKOVá (349x) Bátovce  935 03   BáTOVCE 
83.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
84.  MUDR.HORVÁTHOVÁ EVA (298x) Beladice  951 75   BELADICE 
85.  MUDR. POGÁNY GUSTÁV (328x) Ľ. Štúra č. 6/6  018 61   BELUšA 
86.  MUDR. VICIAN VLADIMÍR (318x) Štúrova 6/6  018 61   BELUšA 
87.  MUDR. MICHŇO OTAKAR (354x) Ľ. Štúra č. 6/6  018 61   BELUšA 
88.  BELMEDIKA, S.R.O. (211x) Ľ. Štúra č. 6/6  018 61   BELUšA 
89.  MUDR. BEATA DIKASZOVá, VšEOBECNí LEKáRSTVO (355x) OZS  976 64   BEňUš 
90.  MUDR. ZOJA LYSáKOVá (416x) Poštová 59  900 27   BERNOLáKOVO 
91.  MUDR. BACHÁR IGOR (471x) Poštová 55  900 27   BERNOLáKOVO 
92.  MUDR. ŠIMKOVÁ EDITA (404x) Poštová 55  900 27   BERNOLáKOVO 
93.  POBE S.R.O. (790x) Bežovce 111  072 53   BEžOVCE 
94.  MUDR.GAJDOŠOCI MAREK (318x) Bežovce 151  072 53   BEžOVCE 
95.  MUDR. ETELA SOKOLOVÁ (347x) 297  044 45   BIDOVCE 
96.  MUDR. KOMPIŠOVÁ JANA (344x) Bobrovec 90  032 21   BOBROVEC 
97.  MUDR. IVAN MATEJOVIč (224x) Bojná  956 01   BOJNá 
98.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
99.  MUDR. VIČANOVÁ KATARÍNA (296x) ul. J. Kráľa č. 15  972 01   BOJNICE 
100.  MUDR. PINKOVÁ LÝDIA (281x) J. Kráľa 15  972 01   BOJNICE 

Strana č. < späť tam >