Počet nájdených zariadení 319 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10636x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5782x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
3.  MUDR. NADěžDA KANáTOVá, KOžNá LEKáRKA (460x) Kapitulská 11  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  MUDR.ANNA ŠULAJOVá (503x) Rudohorská 31  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  DERMA MED, S.R.O. (374x) Kyjevské nám. č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4659x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
7.  MUDR.VLASTA MITTEROVá,JAZMíNOVA 27,BB (297x) Horná 62  974 01   BANSKá BYSTRICA 
8.  MUDR. SLOBODNÍKOVÁ MARCELA (370x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
9.  MUDR. TATIANA ELIášOVá, ODBORNý LEKáR (397x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
10.  MUDR. VESELÁ MARGITA (435x) Bernolákova 2  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
11.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2423x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
12.  MUDR. PETEJOVÁ DAGMAR (469x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
13.  MUDR. ANNA DUNČÁKOVÁ (443x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
14.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
15.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9064x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
16.  MEZOPOTÁMIA, S. R. O. (358x) J. Kráľa č. 15  972 01   BOJNICE 
17.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7157x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
18.  NSP MV SR BRATISLAVA (6330x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
19.  MUDR. DANIELA ČERVENKOVÁ (1517x) Ľanová 12  820 07   BRATISLAVA 
20.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1545x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
21.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6352x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4881x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
23.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4290x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
24.  MUDR. PAULÍKOVÁ BEÁTA (457x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
25.  MUDR. KOLÁTOROVÁ GABRIELA (473x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
26.  MUDR. PREDNÝ MIROSLAV (562x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
27.  MUDR. BENKOVSKÁ ELENA (416x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 
28.  MUDR. BAUMGARTNER JÁN (558x) Hubeného 2  831 06   BRATISLAVA 
29.  MUDR. ŠPAČINSKÁ TAŤJANA (822x) Odbojárov 10  832 32   BRATISLAVA 
30.  MUDR. LENGYELOVÁ JANA (475x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
31.  MUDR. ELSCHEKOVÁ JAROSLAVA (609x) Limbova 5  833 03   BRATISLAVA 
32.  NZZ-DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA (474x) Hroboňova 4  817 07   BRATISLAVA 
33.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10965x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
34.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7938x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
35.  NOVAPHARM, S.R.O. (5457x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
36.  SPORTMED, S.R.O. (1438x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
37.  PRO SANUS,A.S. (3830x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
38.  DERMATIC, S.R.O. (420x) B-Prievozská 11/B  821 09   BRATISLAVA 
39.  VIHADERM,S.R.O. (414x) Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
40.  NZZ-DERMATOVENEROLOGICKá AMBULANCIA (374x) Saratovská 24  841 04   BRATISLAVA 
41.  ESTHETIC, S.R.O. (362x) Partizánska 2  811 03   BRATISLAVA 
42.  TOMAR, SPOL. S R.O. (410x) Tehelná 16  831 03   BRATISLAVA 
43.  DERMASON,S.R.O. (331x) Krajisnká 91  825 56   BRATISLAVA 
44.  DERMAVITA, S.R.O. (358x) Líščie údolie 57  841 04   BRATISLAVA 
45.  FILADERM S.R.O. (356x) STREČNIANSKA 13  851 06   BRATISLAVA 
46.  PREMENA, S.R.O. (380x) Poľná 19  811 08   BRATISLAVA 
47.  MUDR. SLAVOMIRA FEIX (434x) Stromová 48  831 01   BRATISLAVA 
48.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4246x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
49.  DERMA BELLA, S.R.O. (433x) Studenohorská 44  841 03   BRATISLAVA 
50.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3319x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
51.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4570x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
52.  MUDR. TOMáš DIANIšKA (382x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
53.  CHIRKOZ SK, S.R.O. (865x) Gercenova 8F  851 01   BRATISLAVA 
54.  MUDR. LUSTOŇOVÁ TATIANA (603x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 1 
55.  MUDR. KAROVIČOVÁ SOLOMIA (370x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
56.  MUDR. GRAUSOVÁ NATÁLIA (546x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
57.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7751x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
58.  MUDR. ŠKUTILOVÁ EVA (539x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 211 
59.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3521x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
60.  MUDR. CHUDÍKOVÁ JANA (477x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 3 
61.  MUDR. HLAVATÁ MARTINA (451x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
62.  NEXT S.R.O. (3014x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
63.  FORMULA SLOVAKIA S.R.O. (450x) Opavská 26  831 01   BRATISLAVA 37 
64.  TOP - MED, A.S. (3536x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
65.  MUDR. FILKORNOVÁ BEÁTA (518x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 5 
66.  MUDR. RAKŠÁNY IVAN (647x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 5 
67.  MUDR. DUTKOVÁ DAGMAR (469x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
68.  DERMABELLA N.O. (451x) Boženy Němcovej 5  977 01   BREZNO 
69.  MUDR. PAVÚKOVÁ EVA (418x) Malinovského 2/A  977 01   BREZNO 
70.  BELLAMED, S. R. O. (683x) Boženy Němcovej 5  977 01   BREZNO 
71.  MUDR. MELIŠ MIROSLAV (366x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
72.  MUDR. HACEKOVÁ DANA (473x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
73.  ENDOSERVICE-MAC,S.R.O. (1140x) Demandice 315  935 85   DEMANDICE 
74.  MUDR. JEŽÍKOVÁ DUŠANA (376x) Tajovského 5  962 12   DETVA 
75.  MUDR. MALOVÁ ĽUDMILA (706x) NsP Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
76.  MUDR. SCHUSTEROVÁ MÁRIA (304x) Nemocničná 10  026 01   DOLNý KUBíN 
77.  MUDR. KRUPIČKOVÁ ZLATA (466x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
78.  MUDR. FARKASOVÁ MÁRIA (555x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
79.  MUDR. JANCO JOZEF (433x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
80.  MUDR. FEGYVERESOVÁ ALICA (642x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
81.  MUDR. JABLONKOVÁ SVETLANA (368x) Biskupická 24  986 01   FIľAKOVO 
82.  LEADERM, S.R.O. (408x) Hodská č.373/38  924 22   GALANTA 
83.  PRO VITAE N. O. (6317x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
84.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3072x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
85.  DERMPAN, S.R.O. (348x) Trend, ul. Gen. Svobodu  087 01   GIRALTOVCE 
86.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3575x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
87.  MUDR. JÁSZBERÉNYIOVÁ SLÁVKA (423x) Slovakofarma a.s.  920 01   HLOHOVEC 
88.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2847x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
89.  MUDR. ČUNDERLÍKOVÁ ELEONÓRA (461x) Hviezdoslavova 428  908 51   HOLíč 
90.  MUDR. KIČIKOVÁ EVA (468x) 1. mája  066 01   HUMENNé 
91.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (962x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
92.  DERMA - CENTRUM S.R.O. (345x) 1.mája 23  066 01   HUMENNé 
93.  MUDR. BEŇOVÁ EVA (310x) 1.mája 2045/21  066 01   HUMENNé 
94.  MUDR. ŠEBOVÁ ANNA (493x) Komárňanská 104  947 01   HURBANOVO 
95.  MUDR. MONČEKOVÁ MONIKA (434x) Štúrova 3  019 01   ILAVA 
96.  MUDR. HUDZÍKOVÁ GABRIELA (363x) HVIEZDOSLAVOVA 27  060 01   KEŽMAROK 
97.  MUDR. LOPUŠNÁ KATARÍNA (560x) Jókaiho 8  945 01   KOMáRNO 
98.  MUDR. SYLVIA CSERNÁKOVÁ (280x) ul. Jazerná  945 01   KOMáRNO 
99.  DERMAHELP, S.R.O. (413x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
100.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10801x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 

Strana č. < späť tam >