Počet nájdených zariadení 376 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. WÁGNEROVÁ HELENA (404x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  MUDR. MELICHOVÁ DANIELA (345x) Hviezdoslavova 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  POLIKLINIKA BANSKá BYSTRICA (1428x) Horná č. 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
5.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5772x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
6.  OFTAL S.R.O. (344x) Stavebná 6  974 01   BANSKá BYSTRICA 
7.  MUDR. ĽUBICA KAPALOVá, OčNá LEKáRKA (369x) Kukučínova 24  974 01   BANSKá BYSTRICA 
8.  OPTOMED S.R.O. (389x) Tichá 30  974 01   BANSKá BYSTRICA 
9.  OFTAL BB, S.R.O. (305x) Družby 10  974 04   BANSKá BYSTRICA 
10.  MUDR. BEATRIX ŽELONKOVá, MOKROšOVá , ODBORNá LEKáRKA (714x) ČSA 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
11.  MUDR. RYCHTÁRECHOVÁ ALENA (659x) ČSA 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
12.  MUDR. LUKÁČOVÁ TATIANA (364x) Spojová 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
13.  MUDR. BANKOVÁ DANA (425x) Kyjevské nám. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
14.  MUDR. ŠVÁČOVÁ HELENA, CSC. (352x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
15.  MUDR. VOJTÁŠOVÁ MAGDALÉNA (337x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
16.  VK - OKULA, S.R.O. (328x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
17.  MUDR. POLLÁK IVAN (388x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
18.  DEJA, S.R.O. (360x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
19.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
20.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
21.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
22.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
23.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
24.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4283x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
25.  RAFTIM,S.R.O. (613x) Kopčianska 16  851 01   BRATISLAVA 
26.  MUDR. HÁJKOVÁ ELENA (424x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
27.  MUDR. VLADOVIČOVÁ HELENA (447x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
28.  MUDR. ŠKODOVÁ MIRIAM (730x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
29.  MUDR. STREČKOVÁ MARTA (374x) Kyjevská 9  831 01   BRATISLAVA 
30.  MUDR. DANNINGEROVÁ SVATAVA (489x) Kyjevská 9  831 01   BRATISLAVA 
31.  MUDR. RAZZOUK ELIAS (379x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
32.  MUDR. DAŠKOVÁ SOŇA (455x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
33.  MUDR. FILOVÁ IVANA (478x) Tehelná 26  831 02   BRATISLAVA 
34.  MUDR. NÉMETHOVÁ HELENA (500x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 
35.  MUDR. ZELINOVÁ DANIELA (661x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 
36.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
37.  MUDR. KOSTELNIČÁKOVÁ DANIELA (362x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
38.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
39.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
40.  KLINIKA OčNEJ MIKROCHIRURGIE VENI VIDI, S.R.O. (435x) Telocvičná 40  821 05   BRATISLAVA 
41.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1616x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
42.  PRO SANUS,A.S. (3822x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
43.  MUDR. ANTON HUDEC, CSC. OFTALMOLÓGIA, S.R.O. (460x) Mateja Bela 7  811 06   BRATISLAVA 
44.  CIRCULUS, S.R.O. (351x) Sch.Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
45.  NZZ-LUMINIS,S.R.O. (403x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 
46.  DAMED, S.R.O. (345x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
47.  MUDR. EVA PETRÁKOVÁ (331x) ROMANOVA 4  851 02   BRATISLAVA 
48.  SILOE, S.R.O. (404x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
49.  EUROMED, S.R.O. (2116x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
50.  „ OKO PLUS S.R.O." (456x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
51.  EXCIMER SPOL. S R.O. (593x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
52.  OČNÁ OPTIKA, A.S. BRATISLAVA (564x) VAJNORSKÁ 134  832 57   BRATISLAVA 
53.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
54.  MUDR. IVANKA LILOVá (404x) Drieňová 38  821 02   BRATISLAVA 
55.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
56.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
57.  OCELLUS, S.R.O. (354x) Jelšová 10  831 01   BRATISLAVA 
58.  OPTIVIF, S.R.O. (369x) Telocvičná 40  821 05   BRATISLAVA 
59.  PALAS-EYE S.R.O. (395x) Seberíniho 11  821 03   BRATISLAVA 
60.  MUDR. KRAMPLOVÁ KATARÍNA (391x) Wilsonova 6  811 07   BRATISLAVA 1 
61.  MUDR. KOUTUNOVÁ SILVIA (470x) Ľanová 10  821 01   BRATISLAVA 2 
62.  MUDR. GULDANOVÁ ZORA (375x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 2 
63.  MUDR. ŽITŇANSKÁ URSZULA (808x) Ružinovská 10  821 01   BRATISLAVA 2 
64.  ROBIN LOOK,S.R.O. (649x) Gagarinova 7/b  821 03   BRATISLAVA 2 
65.  MUDR. MIČEVOVÁ KATARÍNA (416x) Herlianska 45  821 02   BRATISLAVA 2 
66.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
67.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3513x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
68.  MUDR. HLUBINOVÁ EVA (376x) Kubačová 19  831 06   BRATISLAVA 3 
69.  NEXT S.R.O. (3010x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
70.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1893x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
71.  MUDR. ČMELO JOZEF (379x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 37 
72.  TOP - MED, A.S. (3525x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
73.  NZZ D.A.D. MED. S.R.O. (377x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
74.  SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY S.R.O. (765x) Kudláková 7  841 01   BRATISLAVA 42 
75.  MUDR. RAKŠÁNYOVÁ MÁRIA (366x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 5 
76.  REOCENTRUM, SPOL. S R.O. (806x) Jankolova 6  851 04   BRATISLAVA 5 
77.  MUDR. ŠILLEROVÁ MARTA (349x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 5 
78.  MUDR. KLAMPÁROVÁ MARTA (386x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 5 
79.  MUDR. WOLFRAMOVÁ EVA (353x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
80.  MUDR. KÁČEROVÁ EVA (362x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
81.  MUDR. KOVÁČIKOVÁ IVETA (389x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
82.  MUDR. EMíLIA RIMKOVÁ (357x) Budkovce č.150  072 15   BUDKOVCE 
83.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1338x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
84.  MUDR. GLASNÁKOVÁ MARTA (701x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
85.  MEDIREO, S.R.O. (494x) Pribinova 1837/6  022 01   ČADCA 
86.  MUDR. GROSSOVÁ MONIKA (410x) Pionierska 1  962 12   DETVA 
87.  MUDR. DLHOPOLČEK JURAJ (354x) Námestie SNP 5  962 12   DETVA 
88.  ZRAKOVÉ CENTRUM S.R.O. (328x) Pionierska 1  962 12   DETVA 
89.  MUDR. SVRČKOVÁ PAULÍNA (431x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
90.  GASTRO - OFTAL - MED, S.R.O. (622x) Družby 2013/16  026 01   DOLNý KUBíN 
91.  MUDR. IRENA UHRíNOVá, S.R.O. (334x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
92.  MUDR. KAFKOVÁ MALGORZATA (349x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
93.  MUDR. HOFIERKOVÁ STANISLAVA (396x) Továrenská č. 1408/10  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
94.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
95.  MUDR. STARÝ OTOKAR (350x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
96.  MUDR. SZALAYOVÁ MARTA (465x) Jesenského 2  929 01   DUNAJSKá STREDA 
97.  DORYSA-G S.R.O. (891x) Hlavná 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
98.  MUDR. MIHALOVICSOVÁ GABRIELA (702x) PLK Lučenecká cesta 6  986 01   FIľAKOVO 
99.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
100.  MUDR. MIKLÓSOVÁ MAGDALÉNA (411x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 

Strana č. < späť tam >