Počet nájdených zariadení 360 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. ZELENÝ ŠTEFAN (431x) Arnutovce 121  053 13   ARNUTOVCE 
2.  MUDR. MAYER ALEXANDER (502x) Námestie Ľ. Štúra č. 5/5  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  MUDR. TÖRÖK IVAN (601x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
4.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
5.  CHIRDIA, S.R.O. (836x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
7.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5772x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
8.  MUDR. ŠÚR JÁN (427x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
9.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8997x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  AULUS, S.R.O. (506x) Komenského 22  085 01   BARDEJOV 
12.  TIKO-MED S.R.O. (626x) Ťačevská 7  085 01   BARDEJOV 
13.  MEMORIX, S.R.O. (377x) GORLICKÁ 587/15  085 01   BARDEJOV 
14.  BON SANTÉ, S.R.O. (510x) Štefánikova 14  085 01   BARDEJOV 
15.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
16.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
17.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
18.  MUDR. HRIŇ ĽUBOŠ (475x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
19.  MARIÁN PRÍBELSKÝ (774x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 
20.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
21.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
22.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4283x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
23.  MUDR. GÁLIS MARIAN (496x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
24.  MUDR. DEKYSKÁ JANA (475x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
25.  MUDR. BELKO IVAN CSC. (828x) Bazovského 2  841 01   BRATISLAVA 
26.  MUDR. KUBÍČEK JÁN (440x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
27.  MUDR. SEDLÁK PETER (413x) Limbova 3  833 05   BRATISLAVA 
28.  MUDR. MÄSIAR ERNEST (483x) Limbova 5  833 05   BRATISLAVA 
29.  MUDR. MATEJČÍK IVAN (443x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 
30.  MUDR. CINTULA DUŠAN (479x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
31.  MUDR. DRESSLER ZDENĚK (458x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
32.  MUDR. MRAVÍK JOZEF (485x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
33.  MUDR. KRIŽAN MICHAL, PHD. (423x) Záhradnícka 79  821 01   BRATISLAVA 
34.  MUDR. ŠTEFAŇÁK JÁN (432x) Vajnorská 40  831 03   BRATISLAVA 
35.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10959x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
36.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
37.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
38.  MEDILAB,S.R.O., (973x) Štúrova 11  811 02   BRATISLAVA 
39.  HYPH, S.R.O. (499x) Hrebendova 3  811 02   BRATISLAVA 
40.  SPORTMED, S.R.O. (1432x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
41.  PRO SANUS,A.S. (3822x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
42.  PRO VITAE, S.R.O. (486x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
43.  SPORTCLINIC,S.R.O., (1005x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
44.  CHIRNOVA, S.R.O. (487x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
45.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1337x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
46.  EUROCHIRA, S.R.O. (414x) Pod Válkom 29  831 07   BRATISLAVA 
47.  LUMED, S.R.O. (457x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
48.  STREDISKO šTáTNEJ šPORTOVEJ REPREZENTáCIE MV SR (877x) Medveďovej 34/b  851 04   BRATISLAVA 
49.  MEDEMA SPOL. S R.O. (538x) Ľubľanská 2  831 02   BRATISLAVA 
50.  EUROMED, S.R.O. (2116x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
51.  PRIVCHIR, S.R.O. (428x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
52.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
53.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
54.  G.A.G. S.R.O. (404x) Vlastenecké námestie 1  851 01   BRATISLAVA 
55.  CHIRKOZ SK, S.R.O. (862x) Gercenova 8F  851 01   BRATISLAVA 
56.  MUDR. ĎURANNA IGOR (383x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 1 
57.  HEDAK , A.S. (2663x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
58.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1048x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
59.  MUDR. MICHALCOVÁ TATIANA (446x) Ružinovská 10  827 07   BRATISLAVA 2 
60.  RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1786x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
61.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
62.  MUDR. ŠPANITZ AUGUSTÍN CSC. (422x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 214 
63.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3513x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
64.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1893x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
65.  TOP - MED, A.S. (3525x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
66.  MUDR. FABO VLADIMÍR (608x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 5 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
68.  MUDR. CHROMČÍK MIROSLAV (491x) PLK Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6673x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
70.  MUDR. LIŠČÁK MARIAN (400x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
71.  MUDR. ŠALING JURAJ (355x) Ul. kpt. Nálepku 10  962 12   DETVA 
72.  1. HILARION S.R.O. (419x) Kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
73.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
74.  MUDR. GAZDÍK IGNÁC (401x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
75.  CHIRPRO, S.R.O. (386x) A. Sládkoviča 1800/6  026 01   DOLNÝ KUBÍN 
76.  NEZNÁMY, S.R.O. (686x) MDD 1062/27  026 01   DOLNý KUBíN - MALý BYSTEREC 
77.  MUDR. KOSORÍN DOMINIK (565x) Pod hájom č. 1288/16  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
78.  MUDR. KOPECKÝ VLADIMÍR (438x) Továrenská č. 1408/10  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
79.  CHIREMED, S. R. O. (704x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
80.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
81.  PEAN, S.R.O. (366x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
82.  CHIRA, S.R.O. (332x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
83.  MUDR. ANDOR WURSTER (600x) Farná 162  935 66   FARNá 
84.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1234x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
85.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
86.  ZDRASAJO, S.R.O. (666x) Hodská 1334  924 01   GALANTA 
87.  MUDR. MRÁZ IVAN (407x) Hutná 14  056 01   GELNICA 
88.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
89.  DUAS-MED, S.R.O. (599x) Hutná 14  056 01   GELNICA 
90.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3064x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
91.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3570x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
92.  H COM, S.R.O. (777x) Hurbanova 83  920 01   HLOHOVEC 
93.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2829x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
94.  MUDR. STYK JÚLIUS:CHIRURGICKÁ AMBULANCIA (394x) Nám.J.Francisciho 372  981 01   HNúšťA 
95.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
96.  SINERP HUMENNé S.R.O. (412x) Námestie slobody 1732/61  066 01   HUMENNé 
97.  CHIRURG J.M. S.R.O. (376x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
98.  SINORTHO, S.R.O. (555x) Štefánikova 1525  006 61   HUMENNé 
99.  MUDR. DUšAN GALANDA, S.R.O. (397x) Školská 3  066 01   HUMENNé 
100.  MUDR. IGOR MLYNEK (415x) Komárňanská 104  947 01   HURBANOVO 

Strana č. < späť tam >