Počet nájdených zariadení 1256 (13 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. DEVEČKOVÁ ANNA (445x) 1. mája 5  900 84   BáHOň 
2.  MUDR. HARAMIA ROMAN (570x) Štúrova 1  941 01   BáNOV 
3.  MUDR. BOČOVÁ EVA (621x) Sládkovičova č. 755/40  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
4.  MUDR. NÉČOVÁ EVA (501x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
5.  MUDR. ORAVCOVÁ ALŽBETA (530x) Sládkovičova č. 755/40  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
6.  MUDR. HLUCHÁ ZITA (485x) ul. Matice slovenskej č. 1257  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
7.  MUDR. VAŠÍČKOVÁ EVA (546x) ul. Matice slovenskej č. 1257  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
8.  MUDR. HALÁKOVÁ NOEMI (603x) Sládkovičova č. 24  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
9.  MUDR. JAČKOVÁ RENATA (397x) Hviezdoslavova č.23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
10.  AESCUPAL K+K, S. R. O. (550x) Ozorovská hlavná 1225/14  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
11.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
12.  MUDR. DINAJOVÁ EVA (613x) Kyjevské námestie 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
13.  MUDR. ĽUDMILA IVANčíKOVá, PEDIATER (662x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
14.  MUDR. VLASTA PACHLOPNíKOVá, PEDIATRIA A DORASTOVé LEKáRSTVO-CERTIFIKOVANý ODBOR DORASTOVé LEKáRSTVO (518x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
15.  MUDR. ĽUBICA BUDAJOVá, PLDD,PLD,DORASTOVá LEKáRKA (699x) SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 10  974 01   BANSKá BYSTRICA 
16.  MUDR. ONDRUŠOVÁ EVA (493x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
17.  MUDR. ZUZANA ORAVCOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (333x) Bottova č.1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
18.  MUDR. ANNA LUKáčOVá, PEDIATRIA, DETSKá PSYCHIATRIA (790x) Lazovná 7  974 01   BANSKá BYSTRICA 
19.  MUDR. TURŇOVÁ MÁRIA (389x) Spojová 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
20.  MUDR. MILADA MLčOCHOVá, DETSKá LEKáRKA (597x) Spojová 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
21.  MUDR. ANDELOVÁ MARTA (561x) Kyjevské námestie 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
22.  MUDR. OMEROVÁ BEATA (314x) Limbova 17  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
23.  MUDR. KVIETKOVÁ ĽUBOMÍRA (298x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
24.  MUDR. EVA KRIžANOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (405x) Spojová 19  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
25.  MUDR. STELLA HERKOVá (393x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
26.  MUDR. HUNÁKOVÁ LÝDIA (440x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
27.  MUDR. ZAJACOVÁ ANTÓNIA (477x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
28.  MUDR. ELENA HANZELOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (352x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
29.  MUDR. OSLANCOVÁ ANNA (551x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
30.  MUDR. FRIDRICHOVÁ JARMILA (516x) Fatranská 2  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
31.  MUDR. NAKLÁDALOVÁ MAGDALÉNA (268x) Fatranská 2  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
32.  MUDR. ŠOLTÉSOVÁ VIERA (518x) Sládkovičova 6  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
33.  MUDR. ĽUDMILA ROSIAROVá, PEDIATER (652x) Sládkovičova 6  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
34.  MUDR. KUBINSKÁ ALICA (435x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
35.  MUDR. VIŠŇOVSKÁ KATARÍNA (493x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
36.  MV-PANAKEIA, S.R.O. (563x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
37.  MUDR. HUDÁKOVÁ BEÁTA (612x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
38.  ADMEX, S.R.O. (663x) Pod papierňou 47  085 01   BARDEJOV 
39.  ASMA S.R.O. (686x) Pod Vimbargom 19  085 01   BARDEJOV 
40.  MUDR. VAŠKOVÁ EMA (408x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
41.  MUDR. CHOVANCOVÁ VIERA (535x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
42.  LES ENFANTS, S.R.O. (658x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
43.  MEDITOM, S.R.O. (808x) Tehelná 70  085 01   BARDEJOV 
44.  M.M.PED, S.R.O. (513x) Partizánska 1248/4  085 01   BARDEJOV 
45.  BIANNA, S.R.O. (649x) Partizánska 1248/4  085 01   BARDEJOV 
46.  PEDIA - MEDI, S.R.O. (514x) Lipová 3353/23  085 01   BARDEJOV - BARDEJOVSKá NOVá VES 
47.  ZDRAV-BARD, S. R. O. (508x) Nám. Ladislava Berku 1849  085 01   BARDEJOVSKá NOVá VES 
48.  MUDR. HAJDUK VÁCLAV (477x) Lúčna 496  059 35   BATIZOVCE 
49.  MUDR. VLASTA HRABOVSKá, PEDIATER (319x) OBZS  980 21   BáTKA 
50.  MUDR. HAJTMANOVÁ MARGITA (281x) Bátorove Kosihy  946 34   BáTOROVE KOSIHY 
51.  MUDR. PETRÍK JÁN (574x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
52.  OBEC BELADICE (1034x) Beladice 350  951 75   BELADICE 
53.  MUDR. VIŠŇOVSKÝ PETER (433x) Ľ. Štúra č. 6  018 61   BELUšA 
54.  MUDR. PÔBIŠ SLAVOMÍR (255x) OZS  976 64   BEňUš 
55.  MUDR. HRIVŇÁKOVÁ DANKA (600x) Poštová 55  900 27   BERNOLáKOVO 
56.  POBE S.R.O. (792x) Bežovce 111  072 53   BEžOVCE 
57.  MUDR. POPOVCOVÁ VIERA (376x) Obvod. zdrav. stred.  072 53   BEžOVCE 
58.  MUDR. BOBULOVÁ ALENA (515x) Obecný úrad  032 21   BOBROVEC 
59.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9034x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
60.  MUDR. DANIHEL PETER (330x) Janka Kráľa č. 15  972 01   BOJNICE 
61.  MUDR. UHROVIČ FRANTIŠEK (555x) Boleráz  919 08   BOLERáZ 
62.  MUDR. BAJTOŠOVÁ ANNA (504x) Borský Mikuláš  908 77   BORSKý MIKULáš 
63.  MUDR. VINCZE ANNA (495x) M. R. Štefánika 191  956 18   BOšANY 
64.  IMPAX TRADING, SPOL. S.R.O. (1042x) Dúbravská cesta 9  842 36   BRATISLAVA 
65.  MUDR. DRGOŇOVÁ ALEXANDRA (611x) Kozia 12  811 03   BRATISLAVA 
66.  ROSA DOM SOC.SLUŽIEB PRE DETI (482x) Dúbravská cesta 1  845 29   BRATISLAVA 
67.  MUDR. GÁBOROVÁ JANKA (668x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
68.  MUDR. PRCÚCHOVÁ KVETOSLAVA (545x) Majerníkova 9  841 05   BRATISLAVA 
69.  MUDR. ROHAĽOVÁ MARTA (617x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
70.  MUDR. ŠAŠKOVÁ ĽUBICA (523x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
71.  MUDR. HENTEKOVÁ TERÉZIA (704x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
72.  MUDR. POLAKOVIČOVÁ ALŽBETA (572x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
73.  MUDR. HUDECOVÁ NADEŽDA (603x) Lotyšská 1  821 06   BRATISLAVA 
74.  MUDR. POPRACOVÁ ANNA (607x) Kozia 12  811 03   BRATISLAVA 
75.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
76.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4282x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
77.  MUDR. ŠPÁNIKOVÁ MARTA (472x) Fedinová 9  851 01   BRATISLAVA 
78.  MUDR. HOLBOVÁ KATARÍNA (514x) Fedinová 9  851 01   BRATISLAVA 
79.  MUDR. GERINCOVÁ MÁRIA (482x) Fedinová 9  851 01   BRATISLAVA 
80.  MUDR. MIKLÁNKOVÁ STANISLAVA (501x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
81.  MUDR. UHRÍNOVÁ MARTA (575x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
82.  MUDR. SLEZÁKOVÁ LUJZA (537x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
83.  MUDR. MURÍNOVÁ JANA (642x) Fedinova 9  851 07   BRATISLAVA 
84.  MUDR. PASTERNÁKOVÁ ZUZANA (651x) Martinčekova 2  821 09   BRATISLAVA 
85.  MUDR. ŠIMOVIČOVÁ KATARÍNA (515x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
86.  MUDR. LIPTÁKOVÁ DAGMAR (632x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 
87.  MUDR. HERCZEG KAROL (599x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
88.  MUDR. LUKYOVÁ MAGDALÉNA (450x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
89.  MUDR. RAPOŠOVÁ RENÁTA (537x) Mýtna 5  811 05   BRATISLAVA 
90.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MARTA (852x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 
91.  MUDR. POZDECHOVÁ MÁRIA (573x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
92.  MUDR. SVITKOVÁ EVA (453x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
93.  MUDR. WÁGNEROVÁ ĽUDMILA (471x) Malokarpatské námestie 2  841 03   BRATISLAVA 
94.  MUDR. KUBOVČÁKOVÁ MARIANNA (461x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
95.  MUDR. ZAHRADNÍKOVÁ KAROLÍNA (679x) Znievka 1- 3  851 05   BRATISLAVA 
96.  MUDR. MEDZIHORSKÁ JANA (564x) Znievska 1 - 3  851 05   BRATISLAVA 
97.  MUDR. DANČOVÁ JANA (435x) Bulharská 3  821 04   BRATISLAVA 
98.  MUDR. POKORNÁ ĽUBICA (467x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 
99.  MUDR. GIBALOVÁ EVA (564x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
100.  MUDR. KREMPASKÁ MARIANA (590x) Balkánska 53  851 10   BRATISLAVA 

Strana č. < späť tam >