Počet nájdených zariadení 142 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NáDEJ A S.R.O. (424x) Nová Osada 332/25  991 11   BALOG NAD IPľOM 
2.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4297x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5782x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4659x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  MUDR. ĽUBICA ŠVANTNEROVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST A DORASTOVý LEKáR (451x) Tr. SNP 53  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
6.  MUDR. VALAŠŤANOVÁ EVA (547x) Strážovská 4  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
7.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
8.  BARDEJOVSKÉ KÚPELE A.S. (1024x) Bardejovské kúpele  086 31   BARDEJOVSKé KúPELE 
9.  BA 4, S.R.O. (405x) Bojná  956 01   BOJNá 
10.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9063x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
11.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6624x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
12.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6351x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
13.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MARTA (854x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 
14.  MUDR. SOVÍKOVÁ OĽGA (565x) Bajzova 2  821 08   BRATISLAVA 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10963x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
16.  PULMED S.R.O. (524x) Šuty 33  831 07   BRATISLAVA 
17.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1618x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
18.  PRO SANUS,A.S. (3830x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
19.  MBJ PEDIATRIA, S.R.O. (502x) Palisády 21  811 03   BRATISLAVA 
20.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7751x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
21.  MUDR. KOLLÁROVÁ DAGMAR (517x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 37 
22.  TOP - MED, A.S. (3536x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
23.  MUDR. PROKOPOVÁ ELENA (544x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 49 
24.  MUDR. GOLDENBERG PATRÍCIA (556x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6172x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6693x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
27.  Z.Z. HARMÓNIA, S.R.O. (490x) Čopská 157/16  076 43   ČIERNA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4787x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
29.  KARDIONIS, S.R.O. (934x) Tulská 2009/26  026 01   DOLNý KUBíN 
30.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6331x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
31.  DETI SLNKA, S.R.O. (423x) Záhradnícka 10  929 01   DUNAJSKá STREDA 
32.  NSP SV.LUKášA (6337x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
33.  MUDR.ZINA ŠNIRCOVá (417x) Švermova č.6  908 45   GBELY 
34.  PRO VITAE N. O. (6317x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
35.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3575x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2847x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
37.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4314x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
38.  PROALERGO, S.R.O. (599x) 1. mája 14  066 01   HUMENNé 
39.  NSP ILAVA, N.O. (3678x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
40.  MUDR. PATRíCIA MIHALíKOVá (404x) Farská 296/16  955 01   JACOVCE 
41.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3742x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
42.  FORLIFE N.O. (5621x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
43.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3496x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
44.  SALZER S.R.O. (478x) Braniskova 2  040 01   KOŠICE 
45.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4610x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
46.  MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (795x) Zupkova 1  040 22   KOšICE 
47.  JAAT STYLE, S.R.O. (798x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
48.  KARDIOPREVENT S.R.O. (787x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
49.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8243x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5852x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
51.  EUR-INVEST S. R. O. (521x) Kvetná 7  077 01   KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 
52.  I.L.V. MED S.R.O. (780x) Horešská 998/45  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
53.  DETSKá OZDRAVOVňA KREMNICKé BANE (437x) Kremnické Bane 152  967 01   KREMNICKé BANE 
54.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4309x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
55.  SALVEO KROMPACHY S.R.O. (551x) Hlavná 4  053 42   KROMPACHY 
56.  MUDR. MáRIA ZAJACOVá, PEDIATER (516x) Svätotrojičné námestie 13  963 01   KRUPINA 
57.  MUDR. FRAňOVá MILOTA (534x) M.R.Štefánika 1  963 01   KRUPINA 
58.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4152x) SNP 19  934 01   LEVICE 
59.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5145x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
61.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2271x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
62.  MUDR. VLASTA STRAšKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (525x) Novohradská 1 - Poliklinka III.  984 01   LUčENEC 
63.  VNSP LUčENEC,N.O. (6708x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
64.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8056x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
65.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11218x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
66.  DETSKé SANATóRIUM SPOL. S R.O. (482x) M.R.Štefánika 1047/68  036 01   MARTIN 
67.  MEDINEL CENTRUM S.R.O. (546x) 549  925 01   MATúšKOVO 
68.  SANABO, S.R.O. (639x) 379  925 01   MATúšKOVO 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7344x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
70.  MAMEDICAL S.R.O. (471x) Štúrova 26  071 01   MICHALOVCE 
71.  MUDR. DŽUPOVÁ IVONA (573x) Vajanského 56  900 01   MODRA 
72.  MUDR. MIKLÓŠOVÁ ADRIANA (537x) Mostová  925 07   MOSTOVá 
73.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5461x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
74.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10812x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
75.  MUDR. JURAJ JAKUBIčKA (564x) Špitálska 9  949 01   NITRA 
76.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3470x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
77.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8941x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
78.  ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO DR. ALBERTA SCHWEITZERA, SPOL. S R.O. (711x) Palín 272  072 13   PALíN 
79.  DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ (552x) Železnô  032 15   PARTIZáNSKA ĽUPčA 
80.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6557x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
81.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5737x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
82.  MUDR. MáRIA ULIANKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (543x) Školská 28  962 63   PLIEšOVCE 
83.  OZS SKALICA, S.R.O. (694x) Skalica  909 01   POD HáJKOM 1 
84.  HOREHRONSKé MEDICíNSKE CENTRUM - LYMED S.R.O. (622x) Orlová 625  976 69   POHORELá 
85.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8018x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
86.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8854x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
87.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10415x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
88.  MUDR. EVA UHRíNOVá, PEDIATER (568x) Jilemnického 106/43  050 01   REVúCA 
89.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5235x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
90.  MUDR.DUšAN RYBáR, PEDIATER (521x) OBZS Malý rad  980 42   RIMAVSKá SEč 
91.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5857x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
92.  MUDR. EVA GEDEONOVá (509x) Vajanského 2  048 01   ROžňAVA 
93.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9776x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
94.  MUDR. VOJTKOVÁ EDITA (503x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
95.  MUDR. SOMOGYIOVÁ AGNEŠA (563x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
96.  MUDR. CZIKHARDTOVÁ MÁRIA (539x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
97.  MUDR. ŠULEK ZDENEK (606x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
98.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3220x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
99.  MUDR. RICHTEROVÁ MÁRIA (567x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
100.  NSP SKALICA (6427x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 

Strana č. < späť tam >