Počet nájdených zariadení 178 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10614x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  MUDR. DANIELA NOVáKOVá, ODBORNá LEKáRKA (365x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  MUDR. JANA SMATANíKOVá, ODBORNá LEKáRKA (425x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  MUDR. LUKÁČ MILAN (629x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
6.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
7.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
8.  MEDIMACK, S.R.O. (553x) Toplianska 3617/16  085 01   BARDEJOV 
9.  BEMED, S.R.O. (789x) Tehelná 2684/80  085 01   BARDEJOV 
10.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
11.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
12.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
13.  DOC., MUDR. DUšAN SALáT, CSC. (503x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
14.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
16.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
17.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
18.  PNEUMO- ALERGO CENTRUM S.R.O. (697x) Uzbecká 16  821 06   BRATISLAVA 
19.  PNEUMO, S.R.O. (473x) Nám.Sv.Františka 6  842 62   BRATISLAVA 
20.  CENTRUM IMUNOLóGIE A ALERGOLóGIE, S.R.O. (541x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
21.  BUONA NOTTE, MALé SPáNKOVé LABORATóRIUM, S.R.O. (402x) Grösslingova 58  814 99   BRATISLAVA 
22.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
23.  RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1786x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
24.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
25.  MUDR. CHALKOVÁ VIERA (676x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
26.  MUDR. FORTUNÍK JAROSLAV (627x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
27.  NEXT S.R.O. (3009x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
28.  MUDR. MIKOVÁ VLASTA (579x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
29.  MUDR.SMOLKA DUŠAN, MPH. (585x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
30.  MUDR. KÜRTHOVÁ SVETLANA (345x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
32.  MUDR. BÁLINTOVÁ DAGMAR (644x) PLK Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
33.  MUDR. HRIŇOVÁ MÁRIA (380x) Paláriková 2311  022 01   ČADCA 
34.  MED-IM, S.R.O. (401x) Palárikova 2684  022 01   ČADCA 
35.  MUDR. MIHÁLIKOVÁ SLÁVKA (424x) Tajovského 5  962 12   DETVA 
36.  MUDR. KODAJOVÁ MÁRIA (380x) Nemocničná 10  026 01   DOLNý KUBíN 
37.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
38.  MUDR. EVA JAKABOVá (342x) Lučenecká cesta 6  986 01   FIľAKOVO 
39.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
40.  KLUKNAVSKá, S.R.O. (432x) Kukučínova 11  056 01   GELNICA 
41.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
42.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3064x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
43.  MUDR. JANČÍKOVÁ MARCELA (366x) Okružná č. 5A  972 51   HANDLOVá 
44.  PPF, S.R.O. (369x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2829x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
46.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
47.  INSPIRO S.R.O. (376x) Nemocničná 7  066 01   HUMENNé 
48.  LEKTI, S.R.O., (411x) 1. mája  066 01   HUMENNé 1 
49.  MUDR. PETROVAJ MILAN (411x) Hviezdoslavova 29  066 01   HUMENNé 1 
50.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
51.  ANDROMEDES, SPOL. S.R.O. (1312x) Jazmínova 553  980 02   JESENSKé 
52.  JODAV S.R.O. (623x) Kamenica nad Cirochou 176  067 83   KAMENICA NAD CIROCHOU 
53.  MUDR. ERIKA PRIBULOVá (429x) Kechnec 281  044 58   KECHNEC 
54.  MUDR. BARTKOVÁ KRISTÍNA (372x) Hviezdoslavova 27  060 01   KEžMAROK 
55.  MUDR. AGNEŠA SOÓSOVÁ (326x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
56.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
57.  MEDIGI S.R.O. (1154x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
58.  GYTAP S.R.O. (662x) Jazmínova 11  945 04   KOMáRNO - NOVá STRáž 
59.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
60.  MUDR. RUžENA TIMUROVÁ ZAMBOVÁ (522x) Czambelova 18  040 01   KOšICE 
61.  KDT-SPIRO, S.R.O. (400x) Školská 3  040 01   KOšICE 
62.  MEDIPOBCOM, S.R.O. (344x) Jakobyho 4  040 01   KOšICE 
63.  MEDITREZ, S.R.O. (378x) Zoborská 27  040 11   KOšICE 
64.  MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (793x) Zupkova 1  040 22   KOšICE 
65.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
66.  RESPIRO-MEDICAL S.R.O. (439x) Š. Petöfiho 1197/77  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
67.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
68.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
69.  POLIKLINIKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1474x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
70.  KURATÍVA, S.R.O. (1337x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
71.  MUDR. IVETA KOVÁČOVÁ (587x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
72.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4140x) SNP 19  934 01   LEVICE 
73.  MUDR. JANA ŠIMOVIČOVÁ (393x) ul. 29. augusta 2  934 01   LEVICE 
74.  MUDR. EVA BRUGOŠOVÁ (534x) M. R. Štefánika č.2  054 01   LEVOČA 
75.  EJ-VITA, S.R.O. (348x) M. R. Štefánika 1619/2  054 01   LEVOčA 
76.  MUDR. MÁRIA ČERNÁKOVÁ (593x) ul. D. Kráľovenskej 867  034 95   LIKAVKA 
77.  MUDR. KOVÁČIKOVÁ LUCIA (383x) PLK,J.D.Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
78.  MUDR. IRENA ŠTEFANOVÁ (387x) Jánošíkovo nábrežie 1212  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
79.  VNSP LUčENEC,N.O. (6696x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
80.  MUDR. BEŇOVSKÁ MARIANA (412x) Adyho 36  984 01   LUčENEC 
81.  P.& P. MED, S.R.O. (1852x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
82.  JAKAB - MED S.R.O. (533x) Hviezdoslavova 38/2836  984 01   LUčENEC 
83.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
84.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11193x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
85.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2128x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
86.  RESPIRO, S.R.O. (360x) P. Mudroňa 16  036 01   MARTIN 
87.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1543x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
88.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7331x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
89.  MUDR. AGáTA LEŠOVÁ (532x) Novomeského 17  071 01   MICHALOVCE 
90.  STRIPAI S.R.O. (546x) M. Benku 9  071 01   MICHALOVCE 
91.  PNEUMOMEDIK S.R.O. (558x) ŠPITÁLSKA 6  071 01   MICHALOVCE 
92.  PNEUMO-CENTRUM, S.R.O. (408x) Štúrova č.26  900 01   MODRA 
93.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1370x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
94.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
95.  MUDR. TRABALÍK JÁN (398x) Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
96.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
97.  MUDR. LETKOVÁ MÁRIA (614x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
98.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2639x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
99.  MUDR. JURČO PETER (468x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
100.  MUDR. JANA JURČOVÁ (517x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 

Strana č. < späť tam >