Počet nájdených zariadení 732 (8 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. RICHTEROVÁ ELENA (676x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  MUDR. KRÁLIK RUDOLF (656x) Hviezdoslavova č.23/3  957 17   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
4.  CHIRDIA, S.R.O. (828x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
5.  MUDR. ANNA URBANČOKOVÁ S.R.O. (392x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
6.  PRVÁ ENDOKRINOLOGICKÁ, S.R.O. (755x) 5. apríla č. 181/47  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
8.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
9.  MUDR. DAGMAR OKáLOVá, ODBORNý LEKáR (577x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
10.  MUDR. ĽUBOMíRA KONáRIKOVá, ODBORNý LEKáR (372x) Cesta k nemocnici 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
11.  MUDR. BRDOVÁ LÝDIA (633x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
12.  MUDR. SELEŠTIANSKA ANNA (362x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
13.  MUDR. GÖMÖRYOVÁ TAMARA (439x) Spojová 19  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
14.  MUDR. MLÁKA PAVOL (321x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
15.  MUDR. BARTKOVÁ ALENA (497x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
16.  MUDR. MáRIA MAKOVíNYIOVá, ODBORNý LEKáR (532x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
17.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2407x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
18.  MUDR. RENáTA KOREňOVá, LEKáRKA (577x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
19.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
20.  ZDRAV-CENTRUM-SLB, S.R.O. (480x) Sama Chalúpku 11  085 01   BARDEJOV 
21.  ALIAN, S.R.O. (780x) Sv.JAKUBA 20  085 01   BARDEJOV 
22.  ZDRAVPET S.R.O. (366x) Sv. Jakuba 15  085 01   BARDEJOV 
23.  ŠAMUDOVSKÝ, S.R.O. (674x) Pod Papierňou 1304/32  085 01   BARDEJOV 
24.  IN MEDIC S.R.O. (738x) J.Grešáka 1  085 01   BARDEJOV 
25.  DIADA, S.R.O., (539x) Pánska 17  085 01   BARDEJOV 
26.  SENDERÁKOVÁ IVETA MUDR. (602x) Kpt. Nálepku 37  085 01   BARDEJOV 
27.  INTERNÁ AMBULANCIA, S.R.O. (384x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
28.  BEMED, S.R.O. (782x) Tehelná 2684/80  085 01   BARDEJOV 
29.  SAMOLIEK, SPOL. S R.O. (612x) Kpt. Nálepku 389/37  085 01   BARDEJOV 
30.  GASTROHAN, S.R.O., (523x) KUKUČÍNOVA 599/62  067 81   BELÁ NAD CIROCHOU 
31.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
32.  MUDR. ILIAŠOVÁ DANIELA (350x) J. Kráľa 15  972 01   BOJNICE 
33.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
34.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
35.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (1235x) Líčšie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
36.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1532x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
37.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
38.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
39.  SALVUS S.R.O. (926x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
40.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4263x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
41.  MUDR. TOMAŠOVITSOVÁ ALŽBETA (654x) Strečnianska 13 (851 05), Poloreckého 2 (851 04)  851 05   BRATISLAVA 
42.  MUDR. ĎURIŠOVÁ ADRIANA (544x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
43.  MUDR. HÁJOVSKÁ ANNA (597x) Strečnianska 13  851 16   BRATISLAVA 
44.  MUDR. HAVIAROVÁ ANNA (538x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
45.  MUDR. RABENSEIFEROVÁ OĽGA (499x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
46.  MUDR. MASÁR PETER (663x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
47.  MUDR. MAZALÁN PAVOL (740x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 
48.  MUDR. NOVÁKOVÁ ĽUBOMÍRA (719x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
49.  MUDR. ŠTEFANOVIČOVÁ JANKA (664x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 
50.  MUDR. POLAN PETER (593x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
51.  MUDR. HAJASOVÁ DANIELA (565x) Bulharská 3  821 04   BRATISLAVA 
52.  MUDR. ŠVIDRAŇOVÁ MARTA (607x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
53.  MUDR. ALEXANDRA DANNINGEROVÁ MOLNÁROVÁ (592x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
54.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
55.  MUDR. OGURČÁK DUŠAN - PRO VITAE (504x) Svoradova 13  811 03   BRATISLAVA 
56.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
57.  SúKROMNé ZDRAVOTNíCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. (967x) Šulekova 20  811 03   BRATISLAVA 
58.  EUROREHAB S.R.O. (951x) Oráčska 20  831 06   BRATISLAVA 
59.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1035x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
60.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
61.  METABOLICKé CENTRUM MUDR. KATARíNY RAšLOVEJ, S.R.O. (673x) Janotova 10  841 04   BRATISLAVA 
62.  NZZ RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA (434x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
63.  MEDILAB,S.R.O., (971x) Štúrova 11  811 02   BRATISLAVA 
64.  SPORTMED, S.R.O. (1422x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
65.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1606x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
66.  MARKOMEDIK, S.R.O. (688x) Mlynské Luhy 24  821 05   BRATISLAVA 
67.  PRO SANUS,A.S. (3805x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
68.  SYNLAB, S.R.O. (1228x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
69.  PRO VITAE, S.R.O. (483x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
70.  MEDIANUS S.R.O. (872x) Prokopa Veľkého 36  811 04   BRATISLAVA 
71.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1330x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
72.  RO-MEDAK, S.R.O. (488x) Nad Lúčkami 57  841 05   BRATISLAVA 
73.  LEGE ARTIS, S.R.O. (669x) Drieňová 38  821 01   BRATISLAVA 
74.  NZZ-NEšTáTNA GASTROENTEROLOGICKá AMBULANCIA, SPOL. S R.O. (673x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
75.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2218x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
76.  MUDR. EVA ĎURECHOVÁ, CSC. (355x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
77.  NZZ MUDR. PETER HABÁN, CSC. (656x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 
78.  STREDISKO šTáTNEJ šPORTOVEJ REPREZENTáCIE MV SR (870x) Medveďovej 34/b  851 04   BRATISLAVA 
79.  GALENUM S.R.O. (361x) Rajecká 1-3  821 07   BRATISLAVA 
80.  AKV-AMBULANCIA KLINICKEJ VýžIVY, S.R.O. (404x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
81.  VLAHO, SPOL S R.O. (900x) Kopčianska 14  851 01   BRATISLAVA 
82.  MUDR. OľGA BALAžIOVá , S.R.O. (509x) Medená 25  811 02   BRATISLAVA 
83.  MUDR. DAGMAR DEMETEROVá (454x) Osuského 1/a  851 03   BRATISLAVA 
84.  KARDIO-SANUS, SPOL.,S.R.O. (426x) P.Horova 14  841 07   BRATISLAVA 
85.  BIO B.T. S.R.O. (678x) Na barine 17  841 03   BRATISLAVA 
86.  ROMJAN, S.R.O. (656x) Bajzova 12  821 08   BRATISLAVA 
87.  ORTOREUM S.R.O. (814x) Ďumbierska 32  831 01   BRATISLAVA 
88.  MUDR. URVAYOVá ALENA (614x) Romanova 29  851 02   BRATISLAVA 
89.  MUDR. MALGOTOVá INGRID (522x) Sklenárová 14  821 09   BRATISLAVA 
90.  MUDR. ANNA HAVIAROVá, S.R.O. (367x) Adámiho 22  841 05   BRATISLAVA 
91.  MUDR. GERGEL VLADIMíR, S.R.O. (410x) Vlárska 1748/36  831 01   BRATISLAVA 
92.  MUDR. IRENA ŠUBERTOVá (348x) Paláriková 8  811 05   BRATISLAVA 
93.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
94.  PANAKEIA, S.R.O. (552x) Gallayova 45  841 02   BRATISLAVA 
95.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
96.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3288x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
97.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
98.  MUDR. ZUZANA MYDLIAROVá, S.R.O. (328x) Medveďová 30  851 04   BRATISLAVA 
99.  MUDR. DARINA DúNAROVá, S.R.O. (369x) Trebišovská 4  821 02   BRATISLAVA 
100.  MUDR. ALOJZ DOLINSKý, CSC. (523x) Ďatelinová 2  821 01   BRATISLAVA 

Strana č. < späť tam >