Počet nájdených zariadení 6 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2387x) Brusno  976 62   BRUSNO 
2.  KúPELE DUDINCE, A.S. (1740x) Kúpeľná 106  962 71   DUDINCE 
3.  KúPELE SLIAč A KOVáčOVá A.S. (1771x) Sliač  962 32   SLIAč 
4.  KúPEľNO-LIEčEBNý úSTAV MV SR ARCO (1824x) 17. novembra č. 6  914 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
5.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1922x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
6.  SLOVTHERMAE, SLOVENSKé LIEčEBNé KúPELE,PODNIK SLUžIEB,š.P. (1720x) Rajská 4  811 08   BRATISLAVA 1