Počet nájdených zariadení 8 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2387x) Brusno  976 62   BRUSNO 
2.  KúPELE DUDINCE, A.S. (1740x) Kúpeľná 106  962 71   DUDINCE 
3.  KúPELE SLIAč A KOVáčOVá A.S. (1771x) Sliač  962 32   SLIAč 
4.  KúPEľNO-LIEčEBNý úSTAV MV SR ARCO (1824x) 17. novembra č. 6  914 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
5.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1922x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
6.  PRíRODNé JóDOVé KúPELE Číž, A.S. (1723x) Číž  980 43   Číž 
7.  SLOVTHERMAE, SLOVENSKé LIEčEBNé KúPELE,PODNIK SLUžIEB,š.P. (1720x) Rajská 4  811 08   BRATISLAVA 1 
8.  ŠPECIALIZOVANý LIEčEBNý úSTAV MARíNA, šTáTNY PODNIK (1724x) Sládkovičova 3/311  962 37   KOVáčOVá