Počet nájdených zariadení 190 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  A.D.O.S. - NáDEJ, S.R.O. (275x) Bysterecká 2066/15  026 01   DOLNý KUBíN 
2.  ADOS (265x) Poľovnícka 41  932 01   VEľKý MEDER 
3.  ADOS "SESTRIČKA"-POLÁČIKOVÁ RUŽENA (376x) Námestie L. Svobodu 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
4.  ADOS - ALBA, S.R.O. (277x) Medvedzie 135  027 44   TVRDOšíN 
5.  ADOS - JANEK S.R.O. (375x) SENECKÁ 4  931 01   ŠAMORÍN 
6.  ADOS - MAJZLíKOVá, S.R.O. (354x) A. Kmeťa 28  036 01   MARTIN 
7.  ADOS - SRDCE S.R.O. (266x) Nová 351  055 61   JAKLOVCE 
8.  ADOS - ZDRAVIE A SPOKOJNOSť, ERIKA SALVOVá (248x) Pribylina č. 384  032 42   PRIBYLINA 
9.  ADOS -DôVERA, S.R.O. (382x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
10.  ADOS ALENA SCHVARTZOVÁ (394x) Osloboditeľov 2  038 52   SUčANY 
11.  ADOS BC. DANIELA ŠOLONYOVÁ (240x) Pod Bôrom 277 / 7  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
12.  ADOS CELLADAM INTERNATIONAL SLOVAKIA S.R (421x) Východná 8  082 21   VEľKý ŠARIš 
13.  ADOS CENTRUM MGR.SVETLANSKÁ IVETA (296x) Školská č. 3  941 01   BáNOV 
14.  ADOS CENTRUM POMOCI S.R.O. (406x) Schillerova 17  811 04   BRATISLAVA 
15.  ADOS CIBULKOVÁ MÁRIA (391x) Komenského 24  010 01   ŽILINA 
16.  ADOS DOMA, S.R.O. (317x) Nemocničná 4/2099  927 01   ŠAľA 
17.  ADOS ELA, S.R.O. (354x) MUDr. Pribulu 1  089 01   SVIDNíK 
18.  ADOS EM, S.R.O. (401x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
19.  ADOS EVA ADAMEKOVÁ (459x) Priekopnícka 17  821 06   BRATISLAVA 214 
20.  ADOS EVA, S.R.O., (226x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
21.  ADOS FLORENCE, S.R.O. (277x) Odborárska č. 11/1375  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
22.  ADOS GIECIOVÁ GABRIELA (369x) Hviezdoslavova 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
23.  ADOS HARČAROVÁ BEATA (361x) M.Pišúta 2  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
24.  ADOS HELENA HAVRANOVá (390x) Komenského 134/4  068 01   MEDZILABORCE 
25.  ADOS HELENA HORVáTHOVá, S.R.O. (250x) HLAVNÁ 127  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
26.  ADOS HELENA MRAFFKOVÁ (398x) Karpatské nám. 11  831 06   BRATISLAVA 35 
27.  ADOS HK (245x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
28.  ADOS ÍSIS BREZNO V.O.S. (377x) Cesta Oslobodit.655/136  976 46   VALASKá 
29.  ADOS KAROLÍNA (230x) Obchoditá 1028  962 33   OčOVá 
30.  ADOS KECSKEMETHYOVÁ EDITA (412x) Jarkova 384/2  091 01   STROPKOV 
31.  ADOS KRAKOVÁ MONIKA (387x) Jánskeho 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
32.  ADOS LG LíVIA CALPAšOVá (234x) Nad Predmestím 30  909 01   SKALICA 
33.  ADOS LUAN:STREĎANSKÁ ANDREA (328x) P.O.Hviezdoslava 3797  955 01   TOPOľčANY 
34.  ADOS M + M, S.R.O. (406x) Robotnícka 24  044 42   ROZHANOVCE 
35.  ADOS MAJBÍKOVÁ, S.R.O. (342x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
36.  ADOS MARTA (411x) Rezedová 3  821 01   BRATISLAVA 
37.  ADOS MGR. ANTONIOVÁ KATARÍNA (378x) Námestie Majstra Pavla 39  054 01   LEVOčA 
38.  ADOS NÁDEJ NOVÉ ZÁMKY S.R.O. (271x) Slovenská 37  940 01   NOVé ZáMKY 
39.  ADOS NÁDEJ, S.R.O. (251x) Suchá hora 22  060 01   KEžMAROK 
40.  ADOS NADEŽDA BILANIČOVÁ (289x) Javorová 11  066 01   HUMENNé 1 
41.  ADOS NATÁLIA, S.R.O. (766x) M.R.Štefánika 68  075 01   TREBIšOV 
42.  ADOS OAZIS OBČIANSKE ZDRUŽENIE (391x) Slobody  945 01   KOMáRNO 
43.  ADOS PARTIZÁNSKE S.R.O. (399x) Jašíka č.156/4  958 01   PARTIZáNSKE 
44.  ADOS PRVÁ NEŠTÁTNA ADOS: LAKOTOVÁ Ľ. (398x) Železničná 613  987 01   POLTáR 
45.  ADOS REPISKá, S.R.O. (248x) Štúrova 21  949 01   NITRA 
46.  ADOS RIA:ŠEMETKOVÁ VALÉRIA (244x) Francisciho nám. 372  981 01   HNúšťA 
47.  ADOS SAMARITÁN (359x) G.Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
48.  ADOS SANAS:SANAS TOPOĽČANY S.R.O. (257x) Krušovská 1626/36  955 01   TOPOľčANY 
49.  ADOS SERVIS, S.R.O. (292x) č.44  908 46   UNíN 
50.  ADOS SLNEčNICA (303x) Parkova 31  821 05   BRATISLAVA 
51.  ADOS ŠUSTOVÁ MARTA (276x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
52.  ADOS TEREZA (424x) Južná trieda 48  040 01   KOšICE 
53.  ADOS TEREZA, S.R.O. (204x) Kustrova 2  040 01   KOšICE 
54.  ADOS VARGOVÁ ANNA (397x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
55.  ADOS VIA, SPOL. S R.O. (326x) Slovinky 166  053 40   SLOVINKY 
56.  ADOS VITA, S.R.O. (273x) Sokolovská 13  934 01   LEVICE 
57.  ADOS VLASTA LEŠKOVÁ (301x) Gróner 46  085 01   BARDEJOV 
58.  ADOS ZDRAVIE (267x) Mierová 13  066 01   HUMENNé 
59.  ADOS ZDRAVIE S.R.O. (248x) Allendeho 2769/38  058 01   POPRAD - MATEJOVCE 
60.  ADOS- MGR. TRNKOVÁ KATARÍNA (410x) Bitúnková 13/A  940 01   NOVé ZáMKY 
61.  ADOS-BONA FIDE, S.R.O. (244x) Dopravná 14  934 01   LEVICE 
62.  ADOS-DS,S.R.O. (411x) Z.Fábryho č.1962/6  929 01   DUNAJSKá STREDA 
63.  ADOSAN, S.R.O. (218x) Prešovská 331/54  053 04   SPIšSKé PODHRADIE 
64.  ADOSKA, S.R.O. (347x) Kollárova 32  917 01   TRNAVA 
65.  ADRIANA ZAťKOVá, AGENTúRA DOMACEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (256x) Cikkerova 21  962 31   SLIAč 
66.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (348x) Štefánikova ul.č.1  909 01   SKALICA 
67.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI MADOS (391x) Kafendova 4  038 61   VRúTKY 
68.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI ZDRAVIE (263x) NsP, Šoltésova 1  963 01   KRUPINA 
69.  AGENTÚRA HILFE, S.R.O. (279x) Dvorkinova 24  040 22   KOšICE 
70.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (427x) Pod Šibeňou horou 68  085 01   BARDEJOV 
71.  ANDREJ KRIšKO (221x) Vyšný Orlík 18  090 11   VYšNý ORLíK 
72.  ANNA BABEľOVá, AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (270x) Cesta k nemocnici 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
73.  ANNA BERTOVá - ADOS (391x) Nám. M.Tompu 1  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
74.  ANNA MICHLíKOVá (247x) Dukelská 27/31  087 01   GIRALTOVCE 
75.  APEX, S.R.O. (321x) Oškerda 109  023 32   SNEžNICA 
76.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1250x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
77.  BARDFARM S.R.O (953x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
78.  BC. CHLEBOVCOVÁ ANNA (218x) Švábovce 126  059 12   ŠVáBOVCE 
79.  BC. ČAČKOVÁ ANNA (394x) Budovateľská 1279/21  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
80.  BC. EVA MIKOLAJOVá (395x) Na Lány 46  010 03   ŽILINA 
81.  BC. KOLENČÍKOVÁ OĽGA - ADOS SRDCE (230x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
82.  BC. ĽUBOMíRA HRABUšOVá (248x) Hurbanova 15  010 01   ŽILINA 
83.  BC. MÁRIA MARHEFKOVÁ (210x) SNP 1  061 01   SPIšSKá STARá VES 
84.  BEVA ISTOTA S.R.O. (231x) SNP 19  934 01   LEVICE 
85.  BLICKLINGOVÁ MAGDALÉNA - ADOS (363x) Štefánikova č. 19  911 01   TRENčíN 
86.  BODNÁROVÁ EDITA (359x) Fraňa Kráľa č.463  049 22   GEMERSKá POLOMA 
87.  BRATISLAV.-TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA (400x) Hlavná 43  917 01   TRNAVA 
88.  BRATISLAVSKá KATOLíCKA CHARITA (486x) Heydukova 12  811 08   BRATISLAVA 
89.  BUDOVIČOVÁ ERIKA - ADOS ERIKA (248x) Partizánska č. 38  972 51   HANDLOVá 
90.  D.O.M NÁDEJ SPOL. S R. O. (190x) M-Market, ul. Levočská 1/336  064 01   STARá ĽUBOVňA 
91.  DAGMAR ERDELYIOVÁ ADOS (414x) Komenského  071 01   MICHALOVCE 
92.  DANIELA JAHNáTKOVá FEMINA CENTRUM (240x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
93.  DANKA HAJKOVá-ADOS (245x) Tajovského 8  962 37   KOVáčOVá 
94.  DARINA LALíKOVá AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI ŽIVOT, L. SVOBODU 39 (249x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
95.  DIECéZNA CHARITA BANSKá BYSTRICA (496x) Kapitulská 21  974 01   BANSKá BYSTRICA 
96.  DIECéZNA CHARITA NITRA (509x) Samova 4  949 01   NITRA 
97.  DOMANICKÁ HELENA - ADOS HELENA (208x) Moyzesova č. 891/90  017 01   POVžSKá BYSTRICA 
98.  DZS, S.R.O. (441x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
99.  ELENA BUDÁČOVÁ (239x) Mýtna č. 125  985 53   MýTNA 
100.  ELENA FORGáčOVá, AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (249x) Nábrežná 2  968 01   NOVá BAňA 

Strana č. < späť tam >