Počet nájdených zariadení 13 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6616x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8372x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
4.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
8.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
9.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7211x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
12.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
13.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA