Počet nájdených zariadení 15 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (944x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6923x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9217x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2357x) Hollého 14  903 01   SENEC 
5.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3616x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
6.  MUDR. EVA KOPčEKOVá, S.R.O. (345x) Hviezdoslavova 830/1  960 01   ZVOLEN 
7.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2669x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
8.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
9.  NZZ-AMBULANCIA V ODBORE VšEOBECNé LEKáRSTVO (330x) Pri Kríži 26  841 02   BRATISLAVA 
10.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8272x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
11.  PROFMED S.R.O. (128x) Poliklinika Q, Rúbanisko II  984 03   LUčENEC 
12.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2725x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
13.  TEAMPREVENT, S.R.O (598x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 
14.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4089x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
15.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5023x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE