Počet nájdených zariadení 8 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6351x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
2.  MUDR. CAISOVÁ DANICA (735x) Jihlavská 2  040 11   KOšICE 
3.  MUDR. JAKUBČÍK MICHAL (666x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
4.  MUDR. LADISLAV SISKA-PSYCHIATRICKO-SEXUOLOGICKá AMBULANCIA (727x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
5.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1324x) Rínok 334  951 35   VEľKé ZáLUžIE 
6.  TK & TK S.R.O. (908x) Kukučínova 50  831 02   BRATISLAVA 
7.  UROSEXAM, S.R.O. (683x) NEMOCNIČNÁ 1944/10  026 01   DOLNÝ KUBÍN 
8.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA