Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1243x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  EUROMED, S.R.O. (2105x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
8.  MUDR. HILDA KONEčNá, ODBORNá LEKáRKA (471x) Sládkovičova 1  982 01   TORNAľA 
9.  MUDR. STRNADOVÁ ZUZANA (512x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
10.  MUDR. SVRČKOVÁ PAULÍNA (427x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
11.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
12.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
13.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
14.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
15.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
16.  „ OKO PLUS S.R.O." (453x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA