Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
3.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (961x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
4.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
5.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6672x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
8.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3295x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
9.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
10.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
11.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1796x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
12.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1958x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
13.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
14.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
15.  TOLERANCIA N.O. (837x) č. 1132  925 42   TRSTICE 
16.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1896x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE