Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
2.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
3.  MUDR. JAROMíR MURáNI (469x) SNP 19  934 01   LEVICE 
4.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
5.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
6.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6671x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4140x) SNP 19  934 01   LEVICE 
10.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
11.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
12.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
15.  VNSP LUčENEC,N.O. (6696x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
16.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4927x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš