Počet nájdených zariadení 11 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8372x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
3.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1260x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
4.  GYNDANYS S.R.O. (628x) Hlavná 32  941 07   VEľKý KýR 
5.  GYNPOR SK S.R.O. (894x) Hviezdoslavova 1  960 01   ZVOLEN 
6.  MEDILINE S.R.O. (2103x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
9.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
10.  NZZ-GYNOB-MUDR.HALKO, S.R.O. (606x) Malý Rím 595/23  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
11.  ŽILPO, S.R.O. (4104x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA