Počet nájdených zariadení 29 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FLEX, S.R.O. (607x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
2.  BIOTHERM, SPOL. S R.O. (609x) Cukrová 14  813 39   BRATISLAVA 
3.  CARE, SPOL. S R.O. (1278x) Senecká 4  931 01   ŠAMORíN 
4.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (697x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
5.  EVAREHAB, S. R. O. (594x) Levočská 1  064 01   STARá ĽUBOVňA 
6.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3313x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
7.  MONÁDA NITRA S.R.O. (529x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
8.  MUDR. CÍBIK VILIAM, PHD. (815x) č. 539  018 52   PRUSKé 
9.  MUDR. ČVERHOVÁ JARMILA (633x) Majerská č. 6  971 01   PRIEVIDZA 
10.  MUDR. DANUšA SIVEKOVá (458x) Súťažná 15  821 08   BRATISLAVA 
11.  MUDR. JAROSLAVA SOMOROVá, ODBORNý LEKáR (668x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
12.  MUDR. KORKOŠOVÁ EVA (559x) Medza 5  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
13.  MUDR. LADISLAV HELCMANOVSKý (547x) Kavečianska cesta 24  040 01   KOšICE 
14.  MUDR. LADISLAV JANIš (582x) Saratovská 26/A  841 02   BRATISLAVA 
15.  MUDR. NORBERT MICHALÁK (522x) Ibrányiho 1241/11  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
16.  MUDR. OBERTOVÁ EVA (516x) Pauleho č. 2  971 01   PRIEVIDZA 
17.  MUDR. OľGA MOTOšKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (565x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
18.  MUDR. ONDREJ BANGHA (466x) Krajinská 101  825 56   BRATISLAVA 
19.  MUDR. SEKERKOVÁ BOHUSLAVA (568x) PLK Škultétyho 7  036 01   MARTIN 
20.  MUDR. SOňA ŠIMKOVá (621x) Zimná 67  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
21.  MUDR. TARBAJOVSKÁ TAMARA (819x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
22.  MUDR. ZORA GERMANOVá, LEKáRKA (576x) 29. augusta 13  974 01   BANSKá BYSTRICA 
23.  MUDR.TEODOR MOCHNáč - AKUPUNKTúRA (399x) Močenok  951 31   MOčENOK 
24.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1539x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
25.  PREMED - OKO S.R.O. (549x) Mesačná 30  945 01   KOMáRNO 
26.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4282x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
27.  RE - GYN - A, S.R.O. (746x) Lermontova 3  984 01   LUčENEC 
28.  REUMATOLOGICKO-REHABILITAčNé CENTRUM, SPOL. S.R.O. (952x) Zábranie - športová hala  920 01   HLOHOVEC 
29.  TANAMED S.R.O. (426x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA