Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4808x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11144x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5053x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9217x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10413x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10811x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
9.  GEMERMED S.R.O. (1657x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
10.  GERIA, S.R.O. (1005x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
11.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5298x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
12.  LIEčEBňA PRE DLHODOBE CHORýCH ŠTIAVNIčKA (304x) Štiavnička 132  034 01   RUžOMBEROK 
13.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4806x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
14.  MEDICAL-CARE, S.R.O. (765x) Sládkovičova 25  080 01   PREšOV 
15.  MEDIKA-R, A.S. (900x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
16.  MERKATOR,S.R.O. (1014x) Čilistov 62  931 01   ŠAMORíN 
17.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3413x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
18.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4456x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
19.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4482x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
20.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3866x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
21.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3689x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
22.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
23.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4495x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6431x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6934x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. (902x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2939x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6085x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4273x) SNP 19  934 01   LEVICE 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5017x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3613x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4318x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6079x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7693x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6786x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7337x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10552x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
38.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3435x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
39.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
40.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8040x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
41.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8349x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
42.  NSP HLOHOVEC (1083x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
43.  NSP ILAVA, N.O. (3830x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
44.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9377x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
45.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9441x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
46.  NSP SV.LUKášA (6575x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
47.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1417x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
48.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1584x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
49.  PRO VITAE N. O. (6490x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
50.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1270x) Dr. J. Zelenyáka 65  935 61   HRONOVCE 
51.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1855x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
52.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (2040x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
53.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2501x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
54.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5387x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
55.  SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. (500x) POTOČNÁ 11  900 91   LIMBACH 
56.  SENIOR-GERIATRICKé CENTRUM N.O. (835x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
57.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5651x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
58.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2725x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
59.  VITALITA N.O. (577x) 113  930 37   LEHNICE 
60.  VNSP LUčENEC,N.O. (6885x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
61.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4090x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
62.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5135x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
63.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1966x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
64.  WESPA, S.R.O. (1121x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
65.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5024x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE