Počet nájdených zariadení 30 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10802x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10638x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8941x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8381x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10042x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10415x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
7.  FORLIFE N.O. (5622x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
8.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5109x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
9.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4314x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
10.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8243x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
11.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4570x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
12.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8018x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6172x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6694x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4152x) SNP 19  934 01   LEVICE 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4787x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4164x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5857x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7344x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6553x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10210x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
22.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5682x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
23.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7752x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
24.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6332x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
25.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8855x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
26.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9064x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
27.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
28.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5235x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
29.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
30.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4836x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE