Počet nájdených zariadení 19 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4605x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6672x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6549x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
12.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
13.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
14.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
15.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
16.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
17.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
18.  VNSP LUčENEC,N.O. (6696x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
19.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA