Počet nájdených zariadení 53 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
6.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
7.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
8.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4219x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
9.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3295x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
10.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
11.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
12.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
13.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
14.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3716x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
15.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
16.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4274x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
17.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
18.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2821x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3452x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4136x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
35.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3333x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
36.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
37.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7718x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
38.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
39.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
40.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
41.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
42.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
43.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
44.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
45.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1953x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
46.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
47.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
48.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
49.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
50.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
51.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3932x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
52.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4902x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
53.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE