Počet nájdených zariadení 38 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10396x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
7.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
8.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
9.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
10.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6671x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1543x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7331x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
21.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
22.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3295x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
23.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
24.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1163x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
25.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
26.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5037x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
27.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
28.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
29.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
30.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
31.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
32.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1796x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
33.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1958x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
34.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
35.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
36.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3983x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
37.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
38.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4927x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš