Počet nájdených zariadení 74 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  BENIMED S.R.O. (896x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
2.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1871x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4611x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
4.  ERGOMED S.R.O. (3211x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
5.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3308x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10801x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8381x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10042x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10415x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  HC KLINIKA, SPOL. S R.O. (682x) Pribinova 7  920 01   HLOHOVEC 
11.  JM-INTERNA, S.R.O. (471x) Veličná 356  027 54   VELIčNá 
12.  KADERMA MAJTÁN, S.R.O. (754x) POĽOVNÍCKA 380  955 01   TOVARNÍKY 
13.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5109x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
14.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4669x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
15.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4258x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
16.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2718x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
17.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3496x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
18.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4256x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
19.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2976x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
20.  MUDR. GONOS IVAN (708x) Garbiarska 7  048 01   ROžňAVA 
21.  MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1091x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
22.  MUDR. MáRIA GOFUSOVá (635x) Vojčice 264  076 22   VOJčICE 
23.  MUDR. SITÁR MARIÁN (845x) Továrenská č. 1408  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
24.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2271x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
25.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7157x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
26.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2050x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
27.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5737x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
28.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5534x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
29.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8243x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
30.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4570x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3979x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4787x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3472x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6558x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4164x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6553x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10210x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
38.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3356x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
39.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3300x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
40.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5682x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
41.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7752x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
42.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8056x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
43.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5782x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
44.  NOVAPHARM, S.R.O. (5457x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
45.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6332x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
46.  NSP ILAVA, N.O. (3678x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
47.  NSP MV SR BRATISLAVA (6330x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
48.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8855x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
49.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9064x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
50.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
51.  NSP SV.LUKášA (6338x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
52.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1374x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
53.  ORTOVITA, S.R.O. (574x) Republiky 1007/31  010 01   ŽILINA 
54.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1527x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
55.  PRO SANUS,A.S. (3830x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
56.  PRO VITAE N. O. (6317x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
57.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7215x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
58.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1182x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
59.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (943x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
60.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1198x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
61.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1681x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
62.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2643x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
63.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2175x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
64.  TATRASAN S.R.O. (940x) Nový Smokovec  062 24   NOVý SMOKOVEC 
65.  ÚSTAV šPECIáLNEHO ZDRAVOTNíCTVA A VýCVIKU MO SR LEšť (708x) Lešť  962 63   LEšť 
66.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2854x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
67.  VIRTUS SNINA, S.R.O. (613x) Strojárska 607  069 01   SNINA 
68.  VNSP LUčENEC,N.O. (6708x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
69.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1613x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
70.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
71.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4935x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
72.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1214x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
73.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1498x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
74.  ŽILPO, S.R.O. (4108x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA