Počet nájdených zariadení 43 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  CUMULUS S.R.O. (1662x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6923x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11145x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11011x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9218x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8728x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10413x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
8.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10811x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
9.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
10.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1561x) Letná 30  040 01   KOšICE 
11.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4815x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
12.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3068x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
13.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7440x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
14.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2671x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
15.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4456x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
16.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5708x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
17.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8535x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
18.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8280x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5290x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6934x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6085x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4273x) SNP 19  934 01   LEVICE 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6080x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7694x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6787x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10552x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
27.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3458x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
28.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
29.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8349x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
30.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6502x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
31.  NSP ILAVA, N.O. (3830x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
32.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9176x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
33.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9379x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
34.  NSP SKALICA (6670x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
35.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9442x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
36.  NSP SV.LUKášA (6577x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
37.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8273x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
38.  TOP - MED, A.S. (3694x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
39.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3302x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
40.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4101x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
41.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5136x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
42.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1966x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
43.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5024x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE