Počet nájdených zariadení 123 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ADL PLUS, SPOL. S R.O. (575x) Ľ. Štúra 489/9  089 01   SVIDNíK 
2.  ARTMED PLUS, S.R.O. (294x) Bernolákova 14/A  974 01   BANSKá BYSTRICA 
3.  AUTO-MK, S.R.O. (97x) M. R. Štefánika č. 2435/2  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
4.  BIOS, S.R.O. (919x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
5.  DANIEL OSLANEC - COMFORT CAR (181x) K. Sidora 4990/54  034 01   RUžOMBEROK 
6.  DIADÉM S.R.O. (574x) Mierová 21  982 01   TORNAľA 
7.  DM RESUSTIC SLOVAKIA,S.R.O. (342x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
8.  DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA (183x) Slnečná 165/22  029 01   NáMESTOVO 
9.  DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - PETER TKáč (193x) Kľačno 31/13  034 01   RUžOMBEROK 
10.  DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, SPOL. S R.O. (251x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
11.  DOPRAVNO-ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, S.R.O. (177x) Nová 211  094 14   SEčOVSKá POLIANKA 
12.  DOSAV MOLDAVA NAD BODVOU, S.R.O. (261x) Fábryho 64  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
13.  DOZAS - DOPRAVNá-ZDRAVOTNá SLUžBA, S.R.O. SOBRANCE (455x) Prof. Hlaváča 2  073 01   SOBRANCE 
14.  DUCHOŇ, S.R.O. (142x) Veľké Ludince 397  935 65   VEľKé LUDINCE 
15.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (792x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE 
16.  DZS - PETSIV, S.R.O. (192x) Kláštorská 134  949 01   NITRA 
17.  DZS, S.R.O. (441x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
18.  ERŠTE , S.R.O. (196x) Bešeňov 330  941 41   BEšEňOV 
19.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
20.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
21.  FRANTIšEK TANKO-DOPRAVNá A ZáCHRANNá SLUžBA (213x) Kopčianska 8  851 01   BRATISLAVA 
22.  GEMERMED S.R.O. (1590x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
23.  GNOZA SPOL. S R.O. (1364x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
24.  H.D. S.R.O. TREBIšOV (253x) 17. novembra 959/46  075 01   TREBIšOV 
25.  HELP MEDICAL SERVICES, S.R.O. (152x) Trenčianska cesta č. 1520/75  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
26.  HELP, S.R.O. (479x) Čajkovského 8  984 01   LUčENEC 
27.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1017x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
28.  I.M.TRANS - KOMJATICE, S.R.O. (197x) Lúčna 1877/1  942 01   ŠURANY 
29.  ILTOMA, S.R.O. (494x) Hlavná 52  991 02   DOLNá STREHOVá 
30.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (723x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
31.  ÍSIS S.R.O. (866x) Nám. M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
32.  IVETA ĽOS-BOžIKOVá (147x) 8. mája 635/30  089 01   SVIDNíK 
33.  JáN GODA - DOPRAVNO ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (172x) Nová 211  094 14   SEčOVSKá POLIANKA 
34.  JP - SANICAR S.R.O. (142x) Rovné 141  067 32   ROVNé 
35.  KATARÍNA HRČKOVÁ - BH (177x) Ľubľanská 2982/8  010 08   ŽILINA 
36.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2387x) Brusno  976 62   BRUSNO 
37.  LC - REN, S.R.O. (666x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
38.  LEGAMED S.R.O (660x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
39.  LOMEX, SPOL. S R.O. (216x) Ľadová 172/5  082 71   KRIVANY 
40.  LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (508x) Osloboditeľov 59/699  976 67   ZáVADKA NAD HRONOM 
41.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
42.  MARCELA CSIZMáROVá (127x) Haniska 214  044 57   HANISKA 
43.  MAROš MACKO MASAN (174x) Medzany 182  082 21   MEDZANY 
44.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
45.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3449x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
46.  MEDCOM S. R. O. (1296x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
47.  MEDI-TRANSPORT-SERVIS, SPOL. S R.O. (183x) Lipského 1  841 01   BRATISLAVA 
48.  MEDITRANS VRANOV N.T., V.O.S. (200x) Gorkého 840/9  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
49.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
50.  MESTSKÁ POLIKLINIKA HURBANOVO (226x) Komárňanská 104  947 01   HURBANOVO 
51.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4667x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
52.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
53.  MIPETRANS SPOL. S R.O. (147x) Clementisova 7  901 01   MALACKY 
54.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3317x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
55.  MUDR. MARIAN ILENčíK (434x) Železničná 846/12  990 01   VEľKý KRTíš 
56.  MUDR. MARTIN BALKO - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (189x) Jelšová 3  831 01   BRATISLAVA 
57.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (876x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
58.  MUDR. STANISLAV BEBEJ - DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA ZUBEREC (153x) Zuberec 364  027 32   ZUBEREC 
59.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
60.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
61.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
62.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
63.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
64.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
66.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. (877x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4140x) SNP 19  934 01   LEVICE 
68.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
70.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4159x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
71.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
72.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
73.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
74.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
75.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
76.  NSP HLOHOVEC (1034x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
77.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
78.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
79.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
80.  PETVAL ZDNR, S.R.O. (173x) Krušovská 2093  955 01   TOPOľčANY 
81.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1403x) SNP 1  083 01   SABINOV 
82.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3216x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
83.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1385x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
84.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2473x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
85.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
86.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1323x) Rínok 334  951 35   VEľKé ZáLUžIE 
87.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1181x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
88.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
89.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7211x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
90.  RESCUE SYSTÉM SLOVAKIA, S.R.O. (162x) Vysokoškolákov 21  010 01   ŽILINA 
91.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
92.  RZP, A.S. (648x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
93.  SANIDOP, S.R.O. (185x) Ševčenkova 18/18  068 01   MEDZILABORCE 
94.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1258x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
95.  ŠIPULA-ČERNÍK, S.R.O. (185x) Černík 414/6  941 05   ČERNíK 
96.  ŠPECIALIZOVANý LIEčEBNý úSTAV MARíNA, šTáTNY PODNIK (1724x) Sládkovičova 3/311  962 37   KOVáčOVá 
97.  ŠTEFAN BREZINA (168x) 267  076 52   VEľKý HOREš 
98.  ŠTIMAR, SPOL. S.R.O. (199x) Markovičova ul. 42  917 02   TRNAVA 
99.  ŠVAHLA S.R.O. (203x) Chotčanská 203/101  091 01   STROPKOV 
100.  TIBOR HOLOTA TIBISPOL (254x) ŠKULTÉTYHO 14  949 11   NITRA 

Strana č. < späť tam >