Počet nájdených zariadení 48 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (792x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE 
2.  DZS OPTIMUS S.R.O. (508x) Wilsonovo nábrežie 4  949 01   NITRA 
3.  EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (433x) JOLIOTA CURIE 737/41  058 01   POPRAD 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10035x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  FALCK ZáCHRANNá, A.S. (775x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10398x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (723x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
9.  LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (582x) Limbova 1  900 01   LIMBACH 
10.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
11.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
12.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
13.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2829x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5454x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3465x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6527x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7027x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5674x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5037x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
23.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
24.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
25.  NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (921x) Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
26.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8997x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
27.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3216x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
28.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2473x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
29.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
30.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1181x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
31.  RESCUE S.R.O. (393x) Železničná 1068  990 01   VEľKý KRTíš 
32.  RESCUE SYSTÉM S.R.O. (330x) ul. Vysokoškolákov č. 21  010 08   ŽILINA 
33.  RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O. (662x) Rákocziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
34.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
35.  RZP, A.S. (648x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
36.  SVET ZDRAVIA, A.S. (551x) Mamateyova 30  851 04   BRATISLAVA 
37.  UCB SERVIS, SPOL. S R.O. (1008x) Trenčianska 56/A  821 08   BRATISLAVA 
38.  URGENT S.R.O. (532x) časť juh  934 01   LEVICE 
39.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3179x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
40.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
41.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3941x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
42.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4928x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
43.  WESPA, S.R.O. (1084x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
44.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1093x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
45.  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE (1360x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
46.  ZAMED, S.R.O. (525x) Rákocziho 5/1  945 01   KOMáRNO 
47.  ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (689x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
48.  ZZS KYSUCE S.R.O. (518x) Okružná 111/8  022 01   ČADCA