Počet nájdených zariadení 52 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  BIOS, S.R.O. (919x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
2.  DOMÉNA BMR S.R.O. (747x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8937x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  GEMERMED S.R.O. (1590x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
5.  INT - PED, S.R.O. (1086x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
6.  JUVENALIA, S.R.O. (794x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
7.  K&K DOKTOR, S.R.O. (786x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
8.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (747x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
9.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (870x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
10.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (353x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
11.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1059x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
12.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
13.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4659x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
14.  MEDCOM S. R. O. (1296x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
15.  MEDIGI S.R.O. (1154x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
16.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
17.  MESTO KREMNICA - LSPP (972x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
18.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2971x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
19.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
20.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (720x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
21.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (875x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
22.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (689x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
23.  MUDR. HULAJ METOD (739x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
24.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (838x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
25.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (858x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
26.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1088x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
27.  MUDR. MARIáN LANDL (1016x) Unín  908 45   UNíN 
28.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (806x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
29.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (876x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
30.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (742x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
31.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
32.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
33.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3730x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
34.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
35.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5841x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6527x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6549x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7027x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
40.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3296x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
41.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5674x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
42.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
43.  NSP ILAVA, N.O. (3671x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
44.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8997x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
45.  POLIKLINIKA PEZINOK (950x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
46.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1385x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
47.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2595x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
48.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2473x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
49.  POLYMORF, S.R.O. (752x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
50.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7211x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
51.  SANTE PLUS, S.R.O. (796x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
52.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1093x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA