Počet nájdených zariadení 85 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ARGO, S.R.O. (677x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
2.  BIOS, S.R.O. (919x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6616x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
4.  DOMÉNA BMR S.R.O. (747x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
6.  GEMERMED S.R.O. (1590x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
7.  HELP, S.R.O. (479x) Čajkovského 8  984 01   LUčENEC 
8.  ILTOMA, S.R.O. (494x) Hlavná 52  991 02   DOLNá STREHOVá 
9.  INT - PED, S.R.O. (1085x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
10.  JUVENALIA, S.R.O. (794x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
11.  K&K DOKTOR, S.R.O. (785x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
12.  KOMPROMIS, SPOL. S R.O. MICHALOVCE (356x) Hviezdoslavova 58  071 01   MICHALOVCE 
13.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (747x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
14.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (870x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
15.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (353x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
16.  LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (508x) Osloboditeľov 59/699  976 67   ZáVADKA NAD HRONOM 
17.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1059x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
18.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
19.  LSPP, V.O.S. (286x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
20.  LSPP, V.O.S. (276x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
21.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
22.  MEDCOM S. R. O. (1296x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
23.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1234x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
24.  MEDICAL GROUP, S.R.O. (392x) Letná 45  040 01   KOšICE 
25.  MEDIGI S.R.O. (1154x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
26.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
27.  MESTO KREMNICA - LSPP (972x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
28.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2971x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
29.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
30.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3317x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
31.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (720x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
32.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (875x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
33.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (689x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
34.  MUDR. EVA UHRíNOVá, PEDIATER (566x) Jilemnického 106/43  050 01   REVúCA 
35.  MUDR. HULAJ METOD (739x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
36.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (838x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
37.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (858x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
38.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1088x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
39.  MUDR. LýDIA JANčíKOVá, S.R.O. (697x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
40.  MUDR. MARIáN LANDL (1016x) Unín  908 45   UNíN 
41.  MUDR. MARTA NAGYOVá (443x) Podzámska č.2759/52  926 01   SEREď 
42.  MUDR. MARTIN OLEJ (295x) Krupina  963 01   M.R.ŠTEFáNIKA 17 
43.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (806x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
44.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (876x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
45.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (742x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
46.  MUDR. SEDLÁČKOVÁ DANIELA (439x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
47.  MUDR. TÓTH GABRIEL (520x) Tešedíkovo  925 82   TEšEDíKOVO 
48.  MUDR. VLADIMÍR KARVAJ (433x) Slovenská 28  940 01   NOVé ZáMKY 
49.  MUDR. ZSÍROSOVÁ AGNESA (508x) OBZS  049 18   LUBENíK 
50.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
51.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
52.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
53.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
54.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
55.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
56.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
58.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1543x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
62.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
63.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3295x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
64.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
65.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
66.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
67.  P.& P. MED, S.R.O. (1852x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
68.  PANDA LSPP, S.R.O. (247x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
69.  POLIKLINIKA MOLDAVA NAD BODVOU (385x) ČSA 11  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
70.  POLIKLINIKA PEZINOK (950x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
71.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1403x) SNP 1  083 01   SABINOV 
72.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3216x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
73.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1385x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
74.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2595x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
75.  POLYMORF, S.R.O. (752x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
76.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
77.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
78.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7208x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
79.  SANAREA S.R.O. (937x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA 
80.  SANTE PLUS, S.R.O. (796x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
81.  SOANRE S.R.O. (864x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
82.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3178x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
83.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
84.  ZACHRáňME žIVOT, N.O. (332x) ČSA 35  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
85.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (881x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE