Počet nájdených zariadení 78 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AMD-SK, S.R.O. (616x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
2.  BIOS, S.R.O. (919x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
3.  DOMÉNA BMR S.R.O. (747x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
4.  GEMERMED S.R.O. (1590x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
5.  GNOZA SPOL. S R.O. (1364x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
6.  GPII MEDICAL S.R.O. (540x) Družstevná 892/42  935 41   TEKOVSKé LUžANY 
7.  HELLP, S.R.O. (700x) Riečna 1  949 01   NITRA 
8.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1017x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
9.  INT - PED, S.R.O. (1085x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
10.  JUVENALIA, S.R.O. (794x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
11.  K GRYF, S.R.O. (635x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
12.  K&K DOKTOR, S.R.O. (785x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
13.  KONSENZUS S.R.O. (864x) M. Rázusa 2  071 01   MICHALOVCE 
14.  KURATÍVA, S.R.O. (1337x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
15.  LEGAMED S.R.O (660x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
16.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (747x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
17.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (870x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
18.  LSPP PRE DOSPELÝCH, N.O. (373x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
19.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1059x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
20.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
21.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
22.  MEDCOM S. R. O. (1296x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
23.  MEDIGI S.R.O. (1154x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
24.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
25.  MEDTIM, S. R. O. (698x) Šidlovská 8  080 01   PREšOV 
26.  MEDVAL, S.R.O. (661x) Dlhá 19 A  953 01   ZLATé MORAVCE 
27.  MESTO KREMNICA - LSPP (971x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
28.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
29.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2971x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
30.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4667x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
31.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
32.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (720x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
33.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (668x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
34.  MUDR. HYBSKÝ ŠTEFAN (564x) Štúrova č. 2  960 01   ZVOLEN 
35.  MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (702x) Nám. Matice Slovenskej 6  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
36.  MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (632x) Cintorínska 2l  968 01   NOVá BAňA 
37.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1088x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
38.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (749x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
39.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (738x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
40.  MUDR. MARIáN LANDL (1016x) Unín  908 45   UNíN 
41.  MUDR. MRÁZIKOVÁ IVETA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (571x) OBZS  049 01   MURáň 
42.  MUDR. RÓM TIBOR (905x) Plášťovce  935 82   PLášťOVCE 
43.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (832x) Hlavná 1  941 11   PALáRIKOVO 
44.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (690x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
45.  MUDR. ZIMAN JÁN (872x) Selice  925 72   SELICE 
46.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
47.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
48.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
49.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
50.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1543x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4783x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
55.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6549x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
56.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
57.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
58.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3295x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
59.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
60.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
61.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
62.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
63.  POLIKLINIKA PEZINOK (950x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
64.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1385x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
65.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2595x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
66.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1420x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 
67.  POLYMORF, S.R.O. (752x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
68.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
69.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7208x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
70.  SANTE PLUS, S.R.O. (796x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
71.  SOANRE S.R.O. (864x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
72.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
73.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1093x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
74.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2172x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
75.  ZDRAVIE V OHROZENí N.O. (472x) Sidónie Sakalovej 161/1  014 01   BYTčA 
76.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (881x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
77.  ZDRAVOTNé STREDISKO MEDICENTRUM, S.R.O. (561x) Hrnčíriková č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
78.  ZDRAVOTNÍK SVLZ, S.R.O. (797x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK