Počet nájdených zariadení 1015 (11 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  EMíLIA DEBREIOVá, ZUBNá TECHNIKA (141x) Robotnícka 30  053 41   KROMPACHY 
2.  ADELA PAčAYOVá (260x) ČSA 35  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
3.  ADRIAN HUBEK - ZUBNá TECHNIKA (147x) Vajnorská 74  831 04   BRATISLAVA 
4.  ADRIáN JAMRICH (122x) V. Clementisa 13  917 01   TRNAVA 
5.  ADRIANA FRANKOVá (162x) Hlavná 117  040 01   KOšICE 
6.  ADRIANA MARTINKOVIčOVá - ZUBNÁ TECHNIKA (150x) Veternicova 10  841 05   BRATISLAVA 
7.  ADRIANA OMASTOVÁ (187x) SLÁVIČIA 12  940 77   NOVÉ ZÁMKY 
8.  ADRIANA VASSOVá (164x) Komárňanská 24  940 01   NOVé ZáMKY 
9.  AGáTA ELIášOVá (124x) Nešporova 14  040 11   KOšICE 2 
10.  AGáTA KEREKáčOVá (137x) Mierová 13  066 01   HUMENNé 
11.  AGáTA TAKáčOVá - ZUBNá TECHNIKA (125x) Svätoplukova 16  903 01   SENEC 
12.  AGNESA GAROVá (142x) Idanská 35  040 11   KOšICE 2 
13.  AGNESA HOMOĽOVÁ - ZUBNÝ TECHNIK (137x) NÁM. ODBORÁROV 7  935 21   TLMAČE 
14.  AGNESA OVSáKOVá (127x) Svornosti 1  044 14   ČAňA 
15.  AGNESA RAčEKOVá (171x) Jasuschova 22  040 23   KOšICE 
16.  ALBíNA NEZVALOVá (130x) Zemplínska 36/A  040 01   KOšICE 
17.  ALENA BáNOVčINOVá (136x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
18.  ALENA BEDNáROVá (125x) Jarmočná 3532/23  058 01   POPRAD - VEľKá 
19.  ALENA BIROšOVá, ZUBNý TECHNIK (131x) ZS Krásno nad Kysucou  023 02   KRáSNO NAD KYSUCOU 
20.  ALENA GAJDOšOVá - ZUBNá TECHNIKA (154x) Ochtinská  049 32   ŠTíTNIK 
21.  ALENA KOLIBECKá (217x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
22.  ALENA KOžLEJOVá (123x) Justičná 15  080 01   PREšOV 
23.  ALENA LöFFLEROVá, NZZ - ZUBNá TECHNIKA (164x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
24.  ALENA ŠURANIOVá - ZUBNá TECHNIKA (160x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
25.  ALEXANDER ŠELIAN, ZUBNý TECHNIK (131x) HVIEZDOSLAVOVA 31  029 01   NÁMESTOVO 
26.  ALFA - DENT SPOL. S R.O. (133x) Borekova 31  821 06   BRATISLAVA 
27.  ALICA MORICOVá - DEN-TECH (131x) Hodžova 1  036 01   MARTIN 
28.  ALICA PíROVá - DENTAL PLUS (151x) 46  900 32   BORINKA 
29.  ALLDENT S.R.O. (215x) K nemocnici č. 39/6  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
30.  ALžBETA IHNAčáKOVá (133x) Záhradná 435/1  059 52   VEľKá LOMNICA 
31.  ALžBETA KOVáCSOVá - ZUBNý TECHNIK (159x) Cukrovarská 150/21  929 01   DUNAJSKá STREDA 
32.  ALžBETA MéRYOVá (94x) 351  930 02   ORECHOVá POTôň 
33.  ALžBETA STRMEňOVá (149x) Komenského 42  071 01   MICHALOVCE 
34.  ALŽBETA SZPORNÁ (147x) ŠOLTÉSOVEJ 21  940 59   NOVÉ ZÁMKY 
35.  ALžBETA ŤAžáROVá (151x) Narcisová 4  080 01   PREšOV 
36.  ALŽBETA WURSTEROVÁ W-DENT (160x) SACHEROVA 1147/93  937 01   ŽELIEZOVCE 
37.  AMD ZUBNá TECHNIKA, S.R.O. (136x) Olšinova 6A  900 28   IVANKA PRI DUNAJI 
38.  ANDREA KRAJCSOVICSOVá (130x) Nám. Priateľstva 2168/13  929 01   DUNAJSKá STREDA 
39.  ANDREA MARCZELLOVá - ZUBNý TECHNIK (119x) 37  929 01   MALé DVORNíKY 
40.  ANDREA MICHALíKOVá, ZUBNý TECHNIK (124x) Paseka 416  034 82   LúčKY 
41.  ANDREA VíGOVá (117x) Hviezdoslavova 1528/37  986 01   FIľAKOVO 
42.  ANDREJ DANKO (131x) Gaštanová 5674/1  066 01   HUMENNé 
43.  ANDREJ FABIAN (140x) Nám. Sv. Cyrila a Metóda 149  078 01   SEčOVCE 
44.  ANDREJ ŠOTH (141x) Gorlická 16  085 01   BARDEJOV 
45.  ANDREJ TÜCSÖK (137x) MOČA č.77  946 37   MOČA 
46.  ANGELIKA VNUKOVá (128x) Povstania 18  955 01   TOPOľčANY 
47.  ANNA MALOŠOVÁ - SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA (139x) 385  032 21   BOBROVEC 
48.  ANNA OPARTYOVÁ ZUBNá TECHNIKA (110x) Brišovka 789  029 57   ORAVSKá LESNá 
49.  ANNA BALLOVÁ -SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (160x) M.R.ŠTEFÁNIKA  036 01   MARTIN 
50.  ANNA BARANOVá (125x) Francisciho 372  981 01   HNúšťA 
51.  ANNA BARTOŠOVÁ - ZUBNÝ TECHNIK (146x) JAVOROVÁ č. 3  947 01   HURBANOVO 
52.  ANNA BUMBáLOVá (188x) D.Jurkoviča č. 422/13  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
53.  ANNA DIANOVá, ZUBNá TECHNIKA (126x) Černovská 1667/5  010 08   ŽILINA 
54.  ANNA DÍREROVÁ, ZUBNý TECHNIK (138x) ul. 9. MÁJA 438/15  039 01   TURČIANSKE TEPLICE 
55.  ANNA FáBIANOVá - SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA (126x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
56.  ANNA GáLOVá (117x) 1. mája 2378/49  901 01   MALACKY 
57.  ANNA GUZMICKá (111x) Gorkého 29  909 01   SKALICA 
58.  ANNA HALčINOVá (128x) Hôrka 461  059 12   HôRKA čASť PRIMOVCE 
59.  ANNA HLAVATá, ZUBNá TECHNIčKA (113x) Vysokoškolákov 22  010 08   ŽILINA 
60.  ANNA HUBOVÁ SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA (132x) URMINCE 481  956 02   URMINCE 
61.  ANNA IVáNOVá SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA (157x) Záhradnícka 233/19  927 01   ŠAľA 
62.  ANNA JAMRICHOVá - ZUBNÁ TECHNIKA (119x) Madačova 10  034 01   RUžOMBEROK 
63.  ANNA KAINRáTHOVá - SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (139x) Československej Armády 868/45  986 01   FIľAKOVO 
64.  ANNA KONKOLYOVá (143x) Komenského 37/A  040 01   KOšICE 
65.  ANNA KOVAčECHOVá, ZUBNý TECHNIK (126x) Legionárska 222/3  010 01   ŽILINA 
66.  ANNA MACKULíNOVá (126x) M.R.Štefánika 22  082 21   VEľKý ŠARIš 
67.  ANNA MONOVá, ZUBNá TECHNIKA (133x) Národná trieda 43  040 01   KOšICE 1 
68.  ANNA OBOňOVá (133x) Vysoká nad Kysucou 174  023 55   VYSOKá NAD KYSUCOU 
69.  ANNA PALGUTOVá SONED (126x) Záhradnícka 286/5  058 01   POPRAD 
70.  ANNA PERďOCHOVá - ZUBNá TECHNIKA (153x) Makov 354  023 56   MAKOV 
71.  ANNA PISOňOVá (126x) Pavlovičova 2342/8  058 01   POPRAD 
72.  ANNA PIšKOVá, ZUBNý TECHNIK (134x) 9. mája 438/15  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
73.  ANNA PUšKášOVá - ZUBNá TECHNIKA (126x) Oravská cesta 3  010 01   ŽILINA 
74.  ANNA REJDOVÁ, ZUBNÁ TECHNIKA (120x) MIEROVÁ 90  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
75.  ANNA REPáčIKOVá - ARDENTUM (150x) Mánesovo nám. 5  851 01   BRATISLAVA - PETRžALKA 
76.  ANNA SEDLáKOVá (131x) Gen. Svobodu 24  083 01   SABINOV 
77.  ANNA SULíKOVá (138x) Starohájska č.2  917 01   TRNAVA 
78.  ANNA ŠIDOVá SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (86x) Textilná 23  034 05   RUžOMBEROK 
79.  ANNA ŠIMKOVá (117x) Strojárska 6  069 01   SNINA 
80.  ANNA ŠIMOčKOVá (112x) Budovateľská 38  080 01   PREšOV 
81.  ANNA ŠVERCELOVÁ (128x) BUZNOVA 611  956 31   KRUŠOVCE 
82.  ANNA TURčIAKOVá (121x) Rázusova 2675/9  058 01   POPRAD 
83.  ANNA VACULčíKOVá - ZUBNÝ TECHNIK (118x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
84.  ANNAMÁRIA FARAGÓOVÁ (131x) 105  930 40   ČAKANY 
85.  ANTON DROPPA (146x) Obrancov mieru 6  080 01   PREšOV 
86.  ANTON HUDÁK-ZUBNÁ TECHNIKA (172x) POLIAKOVCE 71  086 11   POLIAKOVCE 
87.  ANTON TROKAN - AT - DENT (134x) Belinského 10  851 01   BRATISLAVA 
88.  ANTóNIA JURDOVÁ - ZUBNÝ TECHNIK (133x) D. Tatarku 2975/25  921 01   PIEŠŤANY 
89.  ANTONIA KOVALčíKOVá - SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA (142x) K. A. Medveckého 1506/4  034 01   RUžOMBEROK 
90.  ANTÓNIA MIČEKOVÁ (156x) MECHENICE 145  951 46   PODHORANY 
91.  ANTóNIA VAšKOVá (122x) Májová 391/2  053 04   SPIšSKé PODHRADIE 
92.  ART DENTAL ŠTÚDIO, S.R.O. (145x) Námestie Ľudovíta Štúra 1  010 01   ŽILINA 
93.  ATTILA MIKLóš - DEN TECH MF (139x) M.R.Štefánika 2997  926 01   SEREď 
94.  AURODENT, S.R.O. (137x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 
95.  BABINEC JÁN - ZUBNá TECHNIKA (147x) Čsl. Armády č. 246/27  907 01   MYJAVA 
96.  BABUŠOVÁ EVA - ZUBNá TECHNIKA (172x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
97.  BAGINOVÁ JAROSLAVA - ZUBNá TECHNIKA (115x) K dolnej stanici č. 20  911 01   TRENčíN 
98.  BAJZÍKOVÁ ĽUDMILA - ZUBNá TECHNIKA (119x) SNP č. 15  914 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
99.  BAKOŠ ŠTEFAN - ZUBNá TECHNIKA (114x) Súvoz č. 1  911 05   TRENčíN 
100.  BAMBUCH - SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (191x) M.R.Štefánika 136  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 

Strana č. < späť tam >