Počet nájdených zariadení 17 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ACINUS, S.R.O. (170x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4604x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
3.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1642x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4650x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  KÚPELE ŠTÓS, N.O. (593x) Štós-kúpele č. 235  044 26   ŠTóS 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  MUDR. CHUDÝ IVAN (411x) Zlatovská č. 2210  911 05   TRENčíN 
9.  MUDR. FÁBRY JAROSLAV PHD. (155x) Šrobárov ústav detskej TARCH  059 81   DOLNý SMOKOVEC 
10.  MUDR. JURAJ JAKUBIčKA (563x) Špitálska 9  949 01   NITRA 
11.  MUDR. KLIMČÍKOVÁ MÁRIA (141x) Trieda SNP 68  040 01   KOšICE 
12.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
15.  PNEUMO- ALERGO CENTRUM S.R.O. (697x) Uzbecká 16  821 06   BRATISLAVA 
16.  PNEUMOMEDIK S.R.O. (558x) ŠPITÁLSKA 6  071 01   MICHALOVCE 
17.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2170x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY