Počet nájdených zariadení 36 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALERGOMEA S.R.O. (136x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
2.  ALERGOMED, S.R.O. (837x) Povrazová 15  040 16   KOšICE 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4605x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
4.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6616x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
5.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4650x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
9.  KMEčOVá VIERA MUDR. (152x) Kuzmányho nábr. 28  960 01   ZVOLEN 
10.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
11.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
12.  MUDR. BILIK VAZIL (460x) R. Jašíka č. 166/65  958 01   PARTIZáNSKE 
13.  MUDR. EVA KOMADOVÁ (589x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
14.  MUDR. EVA OMAR MOHAMEDOVÁ, PEDIATRICKá IMUNOLóGIA A ALERGOLóGIA (405x) A. Bernoláka 4  034 01   RUžOMBEROK 
15.  MUDR. IVETA LISKOVá (135x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
16.  MUDR. LAKOŠTÍKOVÁ MIRIAM (177x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
17.  MUDR. ĽUBOMÍR FUČKO (299x) SNP 14  073 01   SOBRANCE 
18.  MUDR. ONUFRÁKOVÁ ANNA (179x) Šrobárov ústav detskej TARCH  059 81   DOLNý SMOKOVEC 
19.  MUDR. RICHTEROVÁ MÁRIA (564x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
20.  MUDR. SPIŠÁKOVÁ EVA (140x) Tŕňová 10  040 01   KOšICE 
21.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
27.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
28.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
29.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
30.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
31.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3216x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
32.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7211x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
33.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2170x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
34.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
35.  VM IMUNO S.R.O. (156x) Nábrežie 4.apríla 1990  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
36.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3983x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU