Počet nájdených zariadení 112 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ACTIS, S.R.O. (742x) NÁMESTIE SV. MICHALA 16  920 01   HLOHOVEC 
2.  ADRIANA SZABOVÁ (203x) KMEŤOVA 2  949 01   NITRA 
3.  AL-SA , SPOL. S R.O., KOšICE (163x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
4.  ALENA IVANOVá - ALMED (191x) Lazovná 7  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  ANDREA ŠVEDOVá VZP "ALEX" (171x) Mládežnícka 30  040 15   KOšICE 
6.  ANNA BERCíKOVá - VZP "NáDEJ" (285x) Hollého 74  071 01   MICHALOVCE 
7.  ANNA JAKABOVÁ (219x) 1. MÁJA  066 01   HUMENNÉ 
8.  ANNA POPERNÍKOVÁ (212x) SOV. HRDINOV 331/103  089 01   SVIDNÍK 
9.  AUGUSTÍNOVÁ MARIANA - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK MARÝNA (176x) 1. mája č. 974  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
10.  BALSAM, S.R.O. (181x) KOMÁROV 95  085 01   BARDEJOV 
11.  BARDFARM S.R.O (981x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
12.  BIJA S.R.O. (188x) Pekinská 19  040 01   KOšICE 
13.  BIO G, ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, S.R.O. (167x) ŽIDOVSKÁ 7  811 01   BRATISLAVA 1 
14.  BPC, S.R.O. (228x) Šustekova 2  851 01   BRATISLAVA 
15.  BSTäNDIG SLOVAKIA SPOL. S R.O. (258x) RUŽINOVSKÁ 6  821 01   BRATISLAVA 
16.  C.K.H., SPOL. S R.O. (172x) TRNAVSKÁ CESTA 112  821 01   BRATISLAVA 2 
17.  CONEX-TRADE, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM KOšICE (230x) Čermeľská 1  040 01   KOšICE 
18.  DAGMAR VAŇOVÁ (196x) LABORECKÁ 58  066 01   HUMENNÉ 
19.  DANA FIRMENTOVÁ - MEDEA (221x) NÁM. SV. MIKULÁŠA 2/2  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
20.  DANA KOVáčOVá - MEDEA ZDRAVOTNíCKE POTREBY (234x) Čučmianska 13  048 01   ROžňAVA 
21.  DIASAN, S.R.O. (229x) DÚBRAVSKÁ CESTA 9  842 46   BRATISLAVA 4 
22.  ENOTRADE, S.R.O. (397x) MIEROVÁ 6  900 24   VEĽKÝ BIEL 
23.  ESKULAP,SPOL. S R. O. (209x) Májová 1115  022 01   ČADCA 
24.  EVA RUMANOVÁ - REKEŇOVÁ (239x) SIGETSKÁ 1693/24  925 21   SLÁDKOVIČOVO 
25.  HEALING, S.R.O. (668x) Priekopská 18  036 01   MARTIN 
26.  HYGMA, S.R.O. (204x) Vysokoškolákov 31  010 01   ŽILINA 
27.  IL-MEDICAL, S.R.O. (186x) HLAVNÁ 52  943 01   ŠTÚROVO 1 
28.  ING. AGNESA BENASOVá (227x) Varšavská 8  040 13   KOšICE 
29.  ING. ALŽBETA LUKAČIŠINOVÁ (229x) MÄSIARSKA 1  054 01   LEVOČA 
30.  ING. JANA LAKOTOVá J-SPEKTRUM (158x) ŽELEZNIČNÁ 613/36  987 01   POLTÁR 
31.  ING. ĽUBOMÍR LEHOCKÝ (217x) JANTÁROVÁ Č. 1884/49  929 01   DUNAJSKÁ STREDA 
32.  ING. ROMAN PABIŠ - PAYBO (225x) PALÁRIKOVA 4  921 01   PIEŠŤANY 
33.  ING. VLADIMÍR ŠĽACHTIČ (231x) ŠVÁBSKA 59  080 01   PREŠOV 
34.  INTES V. O. S. (225x) NÁM. SV. EGÍDIA 95  058 01   POPRAD 
35.  IVETA BARNÁŠOVÁ (161x) SIHOŤ 1234/16  060 01   KEŽMAROK 
36.  JANA BARéNYIOVá - MEDIKAL VZP (161x) Helsinská 21  040 13   KOšICE 
37.  JANA MARGOčOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK " JANAPHARM" (153x) Podzámčok 5  962 61   PODZáMčOK 
38.  JANA MARTONÍKOVÁ (161x) 8. MÁJA 492/11  089 01   SVIDNÍK 
39.  JANA PROFANTOVá, EJA - ZDRAVOTNíCKE POTREBY (131x) J. D. Matejovie 542  033 80   LIPTOVSKý HRáDOK 
40.  JANKA BETKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "VICTORIA" (171x) Fejová 1528/1  040 01   KOšICE 
41.  JST ZDRAVIE S.R.O. (150x) J. Záborského 3718 6/A  075 01   TREBIšOV 
42.  KATARíNA BAJNOKOVá (204x) Bystrický rad 83  960 01   ZVOLEN 
43.  KATARíNA VRáBEľOVá (151x) Sklárska 592/53  987 01   POLTáR 
44.  KOROS S.R.O. (180x) Štúrova 37  073 01   SOBRANCE 
45.  LEKáREň NA NáMESTí LUčENEC, S.R.O. (591x) NÁM. REPUBLIKY 13  984 01   LUČENEC 
46.  LEKÁREŇ U MILOSRDNÉHO SRDCA, SPOL. S R.O. (537x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
47.  ĽUDMILA ČASNOCHOVá - TILIA (198x) Palárikova 76  022 01   ČADCA 
48.  M. J. SPOL. S R.O. (199x) BARDEJOVSKÁ 747  089 01   SVIDNÍK 
49.  MAGDALÉNA PETRÁŠOVÁ - ZDRAVOTNÍCKE POTREBY (202x) ŠTÚROVA 731/46  919 04   SMOLENICE 
50.  MÁRIA HOROVÁ - VÝDAJŇA ZP GALENUS (164x) ROVNIANKOVA 6  851 02   BRATISLAVA 5 
51.  MáRIA MARCZELLOVá, SANITAS - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB (222x) Jesenná 9  040 00   KOšICE 
52.  MARIáN KáLUS - SERVIS INVO (239x) 29. augusta 30  974 01   BANSKá BYSTRICA 
53.  MARKÉTA, S.R.O. (179x) SMETANOVA 1227/47  080 01   PREŠOV 
54.  MARMED SLOVAKIA, S.R.O. (203x) Dunajská 27  811 08   BRATISLAVA 
55.  MARTA ADáMIKOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "MARTA" (157x) UL. A. DUBČEKA 28  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
56.  MARTA SLAšťANOVá - SAFYKO (226x) Novosady  962 12   DETVA 
57.  MEDATRON, S.R.O. (196x) Na Pasekách č. 14  831 06   BRATISLAVA 
58.  MEDI COOL S.R.O. (187x) Poľovnícka 6  040 11   KOšICE 
59.  MEDICAS S.R.O. (212x) SPIŠSKÉ NÁMESTIE 2  040 12   KOŠICE 12 
60.  MEDIMAT SPOL. S R.O. (231x) VČELÁRSKA 15  821 05   BRATISLAVA 2 
61.  MEDIPO PLUS, S.R.O. (183x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
62.  MEDISTA, S.R.O. (187x) KPT. JAROŠA 779/3  040 22   KOŠICE 
63.  MEDISTAR, S.R.O. (170x) V.P.Tótha 2088  960 01   ZVOLEN 
64.  MGR. MILOŠ ŠPANÍR - ŠPIGI - PRODUCTION (260x) BATKOVA 9  841 01   BRATISLAVA 42 
65.  MGR. PAGÁČ MILOŠ (631x) M. Kukučína č. 792/29  018 61   BELUšA 
66.  MGR. VIERA MIKLÁŠOVÁ (204x) DRUŽSTEVNÁ 3/75  945 01   KOMÁRNO 
67.  MIBARD, S.R.O. (852x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
68.  MICHAELA ĎURICOVÁ (155x) 9.MÁJA 25  977 01   BREZNO 
69.  MIRIAM ADAMCOVÁ -MIRIAM (195x) ŠPORTOVÁ 2091/93  926 01   SEREĎ 
70.  MVDR. MARTINA NEBESNÍKOVÁ - MEDIN (168x) STROJÁRSKA 562/44  069 01   SNINA 
71.  NEMCOVÁ ANNA - MEDINA VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (138x) M. R. Štefánika č. 355/4  916 01   STARá TURá 
72.  ORTO-PED, S.R.O. (229x) Björnsonova 20  036 01   MARTIN 
73.  ORTOPRO PLUS, S.R.O. (217x) SKLADNÁ 8  040 03   KOŠICE 
74.  PAEDDR. MáRIA PAPPOVá - RE-HA (208x) Ľubovníkova 23  841 07   BRATISLAVA 
75.  PAVLOVIČOVÁ EMÍLIA - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB HÝGIA (159x) Dolný Šianec č. 1  911 48   TRENčíN 
76.  PHARMDR. ŠTEFAN GREšáK - LEKáREň SV. LUKášA (663x) Belanského 297  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
77.  PROTEA , SPOL. S R.O. (203x) Azalková 9  821 01   BRATISLAVA 
78.  PROTETIKA BARDEJOV, SPOL. S R.O. (210x) BOJNICKÁ 10  823 65   BRATISLAVA 22 
79.  PROTETIKA, A.S. (779x) BOJNÍCKA 10  823 65   BRATISLAVA 
80.  PROVITEA, S. R. O. (213x) SIBÍRSKA 38  080 01   PREŠOV 
81.  RENÁTA CSINTALANOVÁ-VÝDAJŇA ZDRAV.POMÔCOK-PINIA (120x) M.R.ŠTEFÁNIKA 1051/80  036 01   MARTIN 
82.  REVO-MAT, SPOL. S R.O. (161x) M. R. Štefánika č. 4  916 01   STARá TURá 
83.  RNDR. PAVEL RÁC - R.A.C. (599x) Bieloruská 9  821 06   BRATISLAVA 
84.  SANIMAT, SPOL. S R. O. (210x) Nemocničná č. 986  017 01   PVAžSKá BYSTRICA 
85.  SANIMED, SPOL.S R.O. (233x) Letná 46  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
86.  SIVAK, S.R.O. (207x) Ovsištské námestie 1  851 04   BRATISLAVA 
87.  SOňA ČULáKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (194x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
88.  SOňA VRABCOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK S. V. (181x) Za bocianom 555/5  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
89.  STOMIA - ZP S.R.O. (148x) STANIČNÉ NÁMESTIE 1/I. 1455  040 01   KOŠICE 
90.  TERÉZIA FERANCOVÁ, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB SANITAS (231x) J. MILCA 11  010 01   ŽILINA 
91.  TERéZIA JESENKOVá - VZP VITALIS VIGOR (338x) Škultétyho 1924/4  075 01   TREBIŠOV 
92.  TERéZIA MIHAĽOVÁ, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "SANITA" (208x) FÁBRYHO 21  079 01   VEĽKÉ KAPUŠANY 
93.  THUASNE MEDICAL, S.R.O. (205x) KRÍŽNA 8  811 07   BRATISLAVA 1 
94.  TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY, S.R.O. (244x) Jedľova 26  010 04   ŽILINA 
95.  UNAMED, S.R.O. (203x) ŠVÁBSKA 6797/72  080 05   PREŠOV 5 
96.  VERONIKA ŠIBOVÁ (194x) KPT. NÁLEPKU 2  080 01   PREŠOV 
97.  VERSUS JJ SPOL. S R.O. (224x) KLENOVÁ 4  831 18   BRATISLAVA 
98.  VIERA BOLEČKOVÁ (157x) NARCISOVÁ 14  821 01   BRATISLAVA 2 
99.  VIERA LáSLOPOVá (195x) Gottwaldova 2  985 31   RAPOVCE 
100.  VITALENA S.R.O. (179x) Mäsiarska 26  040 01   KOšICE 

Strana č. < späť tam >