Počet nájdených zariadení 19 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  BADENT S.R.O., (426x) Mirka Nešpora 2  080 01   PREšOV 
2.  DENT-TEAM S.R.O. (712x) Pri Sýpke 1213/5  071 01   MICHALOVCE 
3.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4649x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  HAKOSTOM S.R.O. (361x) kpt. Nálepku 1  073 01   SOBRANCE 
6.  MUDR. ANDREA VINNAIOVá (273x) Ťahanovské riadky 59  040 01   KOšICE 
7.  MUDR. ANNA KOLESáROVá, STOMATOLóG, DETSKá STOMATOLóGIA (445x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
8.  MUDR. ČERBANIČOVÁ OĽGA (398x) Bratislavská 6  903 01   SENEC 
9.  MUDR. JAROSLAV MARTIŇUK (511x) Vnútorný Červený breh 9  040 01   KOšICE 
10.  MUDR. JENČOVÁ VIERA (423x) Jarná 11  040 01   KOšICE 
11.  MUDR. JURIŠOVÁ MARGITA (473x) Kysucká 14  903 01   SENEC 
12.  MUDR. MáRIA LAJOšOVá (538x) M. R, Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
13.  MUDR. MARICA DOLEžELOVá, - ZUBNá LEKáRKA (422x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
14.  MUDR. SZABÓOVÁ MONIKA (348x) Adyho 6  943 01   ŠTúROVO 
15.  PP - DENT, S.R.O. (221x) Za Hornádom 2/883  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
16.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7208x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
17.  S+S STOM S.R.O. (857x) Starinská 82  066 01   HUMENNÉ 
18.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
19.  VT-DENT S.R.O., (367x) 1. mája 2045  066 01   HUMENNé