Počet nájdených zariadení 14 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6924x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
2.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4809x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
3.  EUROMED, S.R.O. (2193x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11151x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11086x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10415x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11508x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6588x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
9.  MUDR. HENRICH SUCHý (494x) Komárňanská 63  940 01   NOVé ZáMKY 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10561x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
11.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8057x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
12.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8351x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
13.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7488x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
14.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2321x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA