Počet nájdených zariadení 12 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  EQ SPOL. S R.O. (650x) Dolnočermánska 14  949 11   NITRA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8372x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
5.  MUDR. FERDOVÁ EVA (553x) Mierová 10  937 01   ŽELIEZOVCE 
6.  MUDR. STRUŇÁKOVÁ JAROSLAVA, MPH (599x) Dubovského 4  901 01   MALACKY 
7.  MUDR. ZUZANA SUBOTIČOVÁ (464x) VINOHRADSKÁ 57  900 81   ŠENKVICE 
8.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1208x) Dr. J. Zelenyáka 65  935 61   HRONOVCE 
9.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2249x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
10.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
11.  TK & TK S.R.O. (906x) Kukučínova 50  831 02   BRATISLAVA 
12.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1896x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE