Počet nájdených zariadení 22 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ADDICT, SPOL. S. R. O. (269x) Krčméryho 14  949 01   NITRA 
2.  ANDY´S, S.R.O. (517x) Budovateľská 7  048 01   ROžňAVA 
3.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH KOšICE (775x) Skladná 2  040 01   KOšICE 
4.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (915x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
5.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (618x) Cesta k nemocnici 55  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (229x) Kapisztóryho č. 5  940 01   NOVé ZáMKY 
7.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH ZáVISLOSTí ŽILINA (239x) Považský Chlmec 278  010 03   POVAžSKý CHLMEC 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
9.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
10.  MENTALSERVIS, S.R.O. (526x) Mlynská 10  921 01   PIEšťANY 
11.  MUDR. KOBELA JAROSLAV (550x) Pod hájom č. 1286/45  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
12.  MUDR. VIKTOR SEGEDA (693x) 17. NOVEMBRA 1300  955 01   TOPOĽČANY 
13.  MUDR. ŽIŠKOVÁ ANDREA (462x) Mýtna č. 146  916 01   STARá TURá 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
16.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
17.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1370x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
18.  PROSPERITAS, S.R.O. (535x) Pajorova 2  040 01   KOšICE 
19.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2249x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
20.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1039x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
21.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
22.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA