Počet nájdených zariadení 123 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  EGY-MED, S.R.O. (661x) Hlavná č.326  929 01   DUNAJSKá STREDA 
2.  EN-BIO, S.R.O. (517x) Parková 6  917 01   TRNAVA 
3.  ENDIAMED, S.R.O. (1063x) Pelhřimovská 1193/3  026 01   DOLNý KUBíN 
4.  ENDO-INTERNA, S.R.O. (729x) Dedovec č. 1771/289  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
5.  ENDOGYN S.R.O. (930x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
6.  ENDOHELP S.R.O. (579x) Komenského 11/270  945 01   KOMáRNO 
7.  ENDOMEDICAL, S.R.O. (751x) Bitúnkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
8.  ENDVIVA, S.R.O. (658x) Maloblahovská 25  929 01   DUNAJSKá STREDA 
9.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11144x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11084x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
12.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11329x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
13.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5052x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8727x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10412x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
16.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10809x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
17.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1304x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
18.  GYNEKO PLUS, S.R.O. (954x) Jenisejská 1/A  040 01   KOšICE 
19.  INTEND, S.R.O. (660x) Źilinská ul. č. 643/8  911 01   TRENčíN 
20.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (867x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
21.  IVEMED, S.R.O. (523x) Račianska 49  831 02   BRATISLAVA 
22.  JEK, SPOL. S R.O. (502x) Jurkovičova 16  080 01   PREšOV 
23.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1427x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
24.  KAMEAT, S.R.O. (602x) Dibrovova č. 2495/25  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
25.  KAMIEM, S.R.O. (849x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
26.  KRANKAS S.R.O. (3431x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
27.  LUNAMED, S.R.O. (1073x) Soblahovská č. 1112/47  911 01   TRENčíN 
28.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11504x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
29.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2222x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
30.  MEDCENTRUM, S.R.O. (5104x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
31.  MEDEND S.R.O. (697x) Kuzmányho 19  040 01   KOšICE 
32.  MEDICIN S.R.O. (656x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
33.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3616x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
34.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6584x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
35.  MEDIKARD S.R.O. (2039x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
36.  MEDIMAD, S.R.O. (499x) Líšie údolie 57 BA  842 31   BRATISLAVA 
37.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
38.  MUDR. ANDREA PETRáSšKOVá (616x) S. Chalúpku 4449  955 01   TOPOľčANY 
39.  MUDR. BENEJOVÁ ZUZANA (858x) Obchodná 43-45  811 06   BRATISLAVA 1 
40.  MUDR. DANUšA MAšKULIKOVá (622x) Mierova  072 22   STRážSKE 
41.  MUDR. DRŽÍKOVÁ MÁRIA (544x) Nám.SNP č.7  921 01   PIEšťANY 
42.  MUDR. DUšAN PAVAI (719x) Cintorínska 408  076 14   MICHAľANY 
43.  MUDR. FRIMMELOVÁ VIERA (833x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
44.  MUDR. GABRIELA BANIčOVá (607x) Nemocničná 1  927 01   ŠAľA 
45.  MUDR. HALMOVÁ HENRIETA (589x) Námestie republiky č. 15  984 01   LUčENEC 
46.  MUDR. HEDVIGA WAGNEROVá, PHD. (608x) Berlínska 19  040 01   KOšICE 
47.  MUDR. IDA LAPOšOVá, S.R.O. (452x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
48.  MUDR. JAROSLAVA DYSKOVÁ, S.R.O. (456x) Horská 4516/5  058 01   POPRAD - VEľKá 
49.  MUDR. JURISA MILOŠ (703x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
50.  MUDR. KALAFUTOVÁ IVETA (526x) Krajinská 91  821 06   BRATISLAVA 
51.  MUDR. ĽUPTÁKOVÁ SILVIA (649x) Námestie republiky 14  984 01   LUčENEC 
52.  MUDR. MáRIA FELšOCIOVá (783x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
53.  MUDR. MARTIN JAKUBOV (622x) Hviezdoslavova 23/34  091 01   STROPKOV 
54.  MUDR. MICHALIDES MILAN (535x) Prostějovská 33  080 01   PREšOV 
55.  MUDR. MIROSLAVA KRAUSEOVá (1025x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
56.  MUDR. ORLOVSKÁ, S.R.O. (438x) V. Spanyola 43  010 07   ŽILINA 
57.  MUDR. PETER HECHT, S.R.O. (657x) Wilsonovo nábrežie 86  949 01   NITRA 
58.  MUDR. PODOBOVÁ MÁRIA (703x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 3 
59.  MUDR. PROKEŠOVÁ DAGMAR (688x) Lotyšská 1  821 06   BRATISLAVA 
60.  MUDR. PURGÁTOVÁ BLANKA (820x) Nitrianska cesta č. 503/60  958 01   PARTIZáNSKE 
61.  MUDR. REPKOVÁ MARTA (776x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
62.  MUDR. RYBÁR MARTIN (553x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
63.  MUDR. RYBáR MARTIN S.R.O. (494x) Dohnányho 22  821 08   BRATISLAVA 
64.  MUDR. SCHWARTZ PAVOL (594x) Beniakova 4  040 01   KOšICE 
65.  MUDR. SOBEKOVÁ NADEŽDA (605x) Sov. hrdinov 2  089 01   SVIDNíK 
66.  MUDR. ŠAJDÍKOVÁ VERONIKA (848x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
67.  MUDR. ŠIPOŠOVÁ EVA (785x) Ruská 164  076 77   RUSKá 
68.  MUDR. ŠVIDROŇOVÁ ANNA (763x) Trieda 1. mája č.51/6  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
69.  MUDR. TEŠOVIČOVÁ ADRIANA (479x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
70.  MUDR. TIMKO VLADIMÍR (714x) Hollého č.67  071 01   MICHALOVCE 
71.  MUDR. VEREŠ IGOR (628x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
72.  MUDR. WOLFOVÁ SVETLANA (520x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
73.  MUDR. ZAŤKOVÁ ALŽBETA (561x) Komenského č. 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
74.  MUDR. ZAŤKOVÁ SYLVIA (612x) Matice slovenskej č. 960/3  972 71   NOVáKY 
75.  MUDR. ZDENěK OPRAVIL, ODBORNý LEKáR (465x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
76.  MUDR. ZLATOVSKÝ MIROSLAV (834x) J. Fándlyho č.13  071 01   MICHALOVCE 
77.  MUDR. ŽITŇANOVÁ GABRIELA (517x) SNP 19  934 01   LEVICE 
78.  MUDR.ANNA OČKAJÁKOVÁ (479x) Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY 
79.  MUDR.PETER ČIčVARA (441x) Sv. Jakuba 20  085 01   BARDEJOV 
80.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2316x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
81.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7437x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
82.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5707x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
83.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3865x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
84.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
85.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4747x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
86.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6431x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
87.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6082x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
88.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5643x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
89.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7692x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
90.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6785x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
91.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
92.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8039x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
93.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8349x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
94.  NEXT S.R.O. (3111x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
95.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (6013x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
96.  NOVAPHARM, S.R.O. (5741x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
97.  NSP MV SR BRATISLAVA (6592x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
98.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5208x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
99.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9377x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
100.  NSP SKALICA (6670x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 

Strana č. < späť tam >