Počet nájdených zariadení 88 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ASKLEPION S.R.O. (926x) Havlíčkova 10  040 01   KOšICE 
2.  B. BRAUN AVITUM S.R.O. (663x) Handlovská 19  851 01   BRATISLAVA 
3.  B.BRAUN AVITUM ZVOLEN S.R.O. (461x) Handlovská 19  851 01   BRATISLAVA 
4.  BIODIAL, SPOL. S R.O. (479x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
5.  BIORENAL S.R.O. (674x) Zlatovská 2211  911 01   TRENčíN 
6.  DIA-NE S.R.O. (447x) Koceľová 29  949 01   NITRA 
7.  ERGOMED S.R.O. (3354x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11143x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11084x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11329x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5052x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
13.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9216x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8725x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10412x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
16.  FÉNIX, SPOL. S R.O. (475x) M. R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
17.  FMC-DIALYZAčNé SLUžBY, S.R.O. (775x) Chalúpkova 10  921 01   PIEšťANY 
18.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10809x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
19.  GENEA, S.R.O. (654x) Karpatská 20  811 05   BRATISLAVA 
20.  IMPAX TRADING, SPOL. S.R.O. (1068x) Dúbravská cesta 9  842 36   BRATISLAVA 
21.  INEF - PMJ, S.R.O. (593x) Námestie 1. mája č. 6  903 01   SENEC 
22.  INT - NEF, S.R.O. (600x) Štefánikova 37  953 01   ZLATé MORAVCE 
23.  KRANKAS S.R.O. (3431x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
24.  LC - REN, S.R.O. (684x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
25.  LDP S.R.O. (593x) Narcisová 8  052 01   SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
26.  LEAMED, S R.O. (635x) Námestie Kráľovnej pokoja 3  080 01   PREšOV 
27.  LOGMAN, A.S. (612x) Jaskovský rad 75  831 01   BRATISLAVA 
28.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11502x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
29.  MEDDIAL S.R.O. (670x) Karpatská 20  811 05   BRATISLAVA 1 
30.  MEDEUM SPOL. S R.O. (690x) BANÍCKA ŠTVRŤ 1  053 42   KROMPACHY 
31.  MEDICAL-CARE, S.R.O. (765x) Sládkovičova 25  080 01   PREšOV 
32.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6584x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
33.  MEDIKARD S.R.O. (2039x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
34.  MEDIKOL S.R.O. (678x) Letná 45  040 01   KOšICE 
35.  MINERAL PARTNERS, S.R.O. (496x) Borinská 21  841 03   BRATISLAVA 
36.  MUDR. BĽANDA JÁN (572x) Kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
37.  MUDR. ERIKA KRšIAKOVá, ODBORNý LEKáR (589x) Divadelná 4  960 01   ZVOLEN 
38.  MUDR. JURAJ ŠIMOVIč (603x) ul. 29 augusta 2  934 01   LEVICE 
39.  MUDR. KASALOVÁ ĽUBOMÍRA (644x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
40.  MUDR. KLAČANSKÁ INGRID (524x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
41.  MUDR. LADZIANSKA NATAŠA (681x) Dolný Štál  930 10   DOLNý ŠTáL 
42.  MUDR. LENDOVÁ IVONA (557x) NsP Trstená; OBZS  027 44   TVRDOšíN 
43.  MUDR. MACHÁČKOVÁ JANA (549x) ZŠ Vlastenecké nám. 1  851 01   BRATISLAVA 5 
44.  MUDR. MIKULOVÁ ANNA (864x) Remeselnícka 3  071 01   MICHALOVCE 
45.  MUDR. PROSNANOVÁ MONIKA (713x) Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
46.  MUDR. VESELÉNYIOVÁ ALENA (531x) Čsl.armády 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
47.  MUDR. ŽILINSKÁ ZUZANA (496x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
48.  NEDIA S.R.O. (506x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
49.  NEFRO, S. R. O. (450x) Nemocničná 1945/25  026 01   DOLNý KUBíN 
50.  NEFRO-COMP SPOL. S R.O. (458x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 29 
51.  NEFRO-DIALYZAČNÉ CENTRUM, SPOL. S. R. O. (584x) Kollárova 49  036 01   MARTIN 
52.  NEFROBAN, S.R.O. (495x) Lánska č. 948/87  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
53.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5935x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
54.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5706x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
55.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3865x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
56.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4747x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5289x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
58.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6429x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6933x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5643x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7691x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
62.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10551x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
63.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3434x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
64.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
65.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8348x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
66.  NEPHRO, S.R.O. (679x) B. Bartóka č. 11  936 01   ŠAHY 
67.  NEPHRON, S.R.O. (852x) Sládkovičova 1  040 01   KOšICE 
68.  NEXT S.R.O. (3111x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
69.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (6013x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
70.  NOVAPHARM, S.R.O. (5741x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
71.  NSP MV SR BRATISLAVA (6592x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
72.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5208x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
73.  NSP SKALICA (6669x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
74.  NSP SV.LUKášA (6574x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
75.  NZZ-AMBULANCIA V ODBORE VNúTORNé LEKáRSTVO A NEFROLóGIA (603x) Krátka 1  900 55   LOZORNO 
76.  PEMAX - NEFRO, S.R.O. (728x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
77.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4438x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
78.  PRO VITAE N. O. (6490x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
79.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5384x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
80.  SAMOLIEK, SPOL. S R.O. (643x) Kpt. Nálepku 389/37  085 01   BARDEJOV 
81.  SANABO, S.R.O. (663x) 379  925 01   MATúšKOVO 
82.  SENDERÁKOVÁ IVETA MUDR. (625x) Kpt. Nálepku 37  085 01   BARDEJOV 
83.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2991x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
84.  SMOLKO S.R.O. (583x) Strojárenská 13  040 01   KOŠICE 
85.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5650x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
86.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10245x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
87.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4100x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
88.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5134x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš