Počet nájdených zariadení 2 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5208x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
2.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1966x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE