Počet nájdených zariadení 61 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (5056x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7298x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11551x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11699x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11517x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11947x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9714x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (9134x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10795x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
10.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (11368x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
11.  FORLIFE N.O. (5997x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
12.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (5029x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
13.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11931x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
14.  MEDILINE S.R.O. (2292x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
15.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4691x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
16.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3587x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
17.  MUDR. ILÁŠOVÁ EVA (539x) Kuzmányho 35  040 01   KOšICE 
18.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4624x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
19.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5926x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
20.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4745x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
21.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (4070x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
22.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3839x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
23.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8971x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
24.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4751x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
25.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8612x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5668x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4256x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6940x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7394x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6381x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4423x) SNP 19  934 01   LEVICE 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5289x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5939x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3876x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4550x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6395x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8121x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7168x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7782x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (11162x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
41.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3567x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
42.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5979x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
43.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8478x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
44.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (6338x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
45.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6858x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
46.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9486x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
47.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10014x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
48.  NSP SKALICA (6996x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
49.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9982x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
50.  NSP SV.LUKášA (6926x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
51.  PED-ČADCA, S.R.O. (787x) NsP Čadca,Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
52.  PRO VITAE N. O. (6770x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
53.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2613x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
54.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7949x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
55.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5600x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
56.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10832x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
57.  VÁRADY S.R.O. (534x) Cottbuská 11  040 11   KOšICE 
58.  VNSP LUčENEC,N.O. (7073x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
59.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4265x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
60.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6165x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
61.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4308x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY